/

Du är här:

Järnvägsbrons beskyddare

Konstverk bestående av en bedjande ekorre i metall.

Foto: Haparanda stad

Konstnär/taiteilija/artist
Mats Wikström

Järnvägsbrons beskyddare

Ekorrarna skyddar bron och genomför andliga övningar enligt oliga religioner.

Rautatiesillan suojelijat

Oravat suojelevat siltaa ja suorittavat henkisiä harjoituksia eri uskontojen mukaisesti.

Protectors of the railway bridge

The squirrels protect the bridge, and perform spiritual actions according to various religions.

Vägbeskrivning
Här ligger konstverket:

Senast uppdaterad: