/

Mia Green

Stenbyst av äldre kvinna.

Foto: Haparanda stad

Konstnär/taiteilija/artist
Lars Stålnacke

Mia Green

Minnesmärket är rest över stadens kända fotograf Mia Green (1870-1949).

Mia Green

Muistomerkki pystytettiin kaupungin tunnetun valokuvaajan Mia Greenin (1870-1949) kunniaksi.

Mia Green

The monument was erected to the memory of the town's famous photographer Mia Green (1870-1949).

Vägbeskrivning
Här ligger konstverket:

Senast uppdaterad: 19 okt 2020