/

Du är här:

Separation

Staty av bedjande flicka.

Foto: Haparanda stad

Konstnär/taiteilija/artist
Anna Jäämeri-Ruusuvuori

Separation

Riksförbundet Finska krigsbarn i Sverige och Suomen Sotalapsiyhdistysten Keskusliitto har tillsammans låtit resa detta minnesmärke över de cirka 80 000 finska barn som under krigsåren 1939-1945 på svenska initiativ förflyttades från Finland i krig till Sverige i fred.

Erottaminen

Ruotsin Suomen sotalasten ruotsalainen liitto ja Suomen Sotalapsiyhistist Keskusliitto ovat yhdessä nostaneet tämän muistomerkin noin 80 000 suomalaiselle lapselle, jotka sotavuosina 1939-1945 muuttivat sodasta Suomeen Ruotsiin rauhassa.

Separation

The Swedish Federation of Finnish War Children in Sweden and the Suomen Sotalapsiyhistist Keskusliitto have jointly raised this memorial to the approximately 80,000 Finnish children who, during the war years 1939-1945, were moved from Finland to Sweden.

Vägbeskrivning
Här ligger konstverket:

Senast uppdaterad: