/

Du är här:

Stipendier

Haparanda stad delar varje år ut stipendier för prestationer inom kultur och idrott.

Följande stipendier förekommer:

Meritstipendier

Idrott
Stipendiet ska vara ett stöd för en enskild aktiv idrottsutövares satsning mot nya idrottsliga framgångar. Stipendiet är personligt och kan användas till träningsläger, tränarhjälp eller omkostnader vid tränings- eller tävlingsperioder. 

Kultur
Haparanda stads stipendium till kulturarbetare stödjer och uppmuntrar förtjänstfull verksamhet inom till exempel litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, film, foto, teater, dans eller folkbildning.

Barn- och ungdomsverksamhet
Haparanda stads stipendium till barn- och ungdomsverksamhet stödjer och uppmuntrar det ideella arbete som utförs.  

Utbildnings-, projekt-, och arbetsstipendier

Utbildnings-, projekt och arbetsstipendier ska ge möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Förslag till stipendiat kan göras av enskilda eller av sammanslutningar. Nomineringar görs av allmänheten, men barn- och ungdomsnämnden kan själva föreslå mottagare av stipendium. Stipendiaterna skall vara eller ha varit bosatta eller ha annan särskild anknytning till Haparanda.

Sista dag för ansökan är den 31 mars. 

Utdelning  äger rum på nationaldagen den 6 juni varje år i samband med firandet av nationaldagen i Haparanda kyrka.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Senast uppdaterad: 06 dec 2019