/

Du är här:

Hemberedskap – så här förbereder du dig för en kris

Det är bra att förbereda sig för en krissituation. Det tryggar din vardag och om en kris uppstår så hjälper det myndigheterna.

När du förbereder dig för kriser eller oväntade händelser, så ska du utgå från dina egna behov. Vad behöver du för att fungera i vardagen? Svaret kommer vara olika beroende på om du bor i ett höghus eller på landet och om du bor ensam eller har barn eller husdjur.

En veckas beredskap

Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka.

För att göra det enkelt så kan du börja med att bygga upp ett eget reservförråd hemma. Ett reservförråd är bra att ha, oberoende av vilken kris som inträffar.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer på MSB.se Länk till annan webbplats.

Om hemberedskap på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Bra innehåll i en krislåda

För att klara en kris är det viktigt att ha tillgång till  Mat, Vatten, Värme och Kommunikation. Genom att förbereda en krislåda hemma hjälper du inte bara ditt eget hushåll, du avlastar även samhället om en något skulle inträffa.

Tillgång till värme i kris på MSB.se Länk till annan webbplats.

Tillgång till vatten i kris på MSB.se Länk till annan webbplats.

Tillgång till mat i kris på MSB.se Länk till annan webbplats.

Tillgång till kommunikation i kris på MSB.se Länk till annan webbplats.

MSB har tagit fram filmer om hemberedskap i samarbete med armbryterskan Heidi Andersson. De visar enkla tips för hushållet inom områdena Mat, Vatten, Värme och Kommunikation.

Filmer om hemberedskap på MSB.se Länk till annan webbplats.

 1. Säkra din tillgång till vatten.
 2. Ha extra av mat och dryck som kan förvaras i rumstemperatur.
 3. Se till att ha det som krävs för att hålla dig varm och vid god hälsa.
 4. Se till att du vid en kris kan kommunicera med andra.
 5. Ha några saker fysiskt, som kontanter i mindre valörer och broschyrer som hjälper dig i krissituationer.
 • Översvämningar och eldsvådor som kan leda till omfattande störningar i vardagen.
 • Stormar som slår ut elnätet. Då finns det varken el eller vatten. Vattenrör och elkablar kan också brista.
 • Tekniska kriser och störningar som leder till att betalkort slutar fungera eller att webbsidor ligger nere.
 • Strejker eller störningar som leder till problem med transporter och logistik. Det kan i sin tur också leda till brist på olika varor, matprodukter och bränsle.
 • Att du blir sjuk, i till exempel corona, eller skadar dig allvarligt och måste vara hemma en längre tid.
 • Stora världshändelser såsom pandemier eller krig, som indirekt eller direkt påverkar ens vardag på många sätt. Det här kan bland annat leda till brist på många saker eller att saker blir mycket dyrare.

Senast uppdaterad: