Rekrytering

Haparanda stads viktigaste resurs är medarbetarna. En rekrytering är därför en väldigt viktig investering.

På Haparanda stad har vi en tydlig och väl utarbetad rekryteringsprocess. Följ processen och läs mer om varje steg genom att klicka på rubrikerna nedan.

Informationen riktar sig i första hand till dig som är rekryterande chef.

När det uppstår ett kompetensbehov bör du som chef analysera hur du på bästa sätt kan tillgodose behovet av ny kompetens. Det kanske inte alltid är en rekrytering som är den bästa lösningen. Det finns många frågor att ta ställning till innan du påbörjar en rekrytering. Använd gärna den checklista som är framtagen som stöd för behovsanalysen.

Stödmaterial

Vi eftersträvar att alla som söker jobb på Haparanda stad får ett professionellt bemötande i alla delar av vår rekryteringsprocess. Målet är att alla som är intresserade av att jobba hos oss ska ha eller få en positiv bild av vår organisation, oavsett om de blir aktuella för en anställning eller inte.

Vår professionalitet ska ska genomsyra hela rekryteringsprocessen, i allt ifrån hur vi uttrycker oss i annonsen, till hur vi bemöter kandidater, återkopplar, kommunicerar och uppträder.

En rekrytering börjar med att du tar fram en kravprofil för tjänsten. Kravprofilen ska uttrycka tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter samt de krav, önskemål (meriterande) och förväntningar vi har på den vi vill anställa vad gäller kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper.

Kravprofilen är grunden för hela rekryteringen. Därför är det viktigt att du har en väl genomtänkt kravprofil. Det är sällan en bra idé att kopiera en tidigare kravprofil, då omständigheterna ofta har ändrats sen du rekryterade senast.

Tänk igenom vilka kompetenser och erfarenheter som är skall-krav och vad som är meriterande. Ett skall-krav är bindande. En kandidat som inte uppfyller skall-kraven ska gallras bort direkt i urvalet.

En viktig kompetens hos den vi anställer är hens personliga egenskaper. Utöver det vi uttrycker i vår medarbetar- och ledaridé ska du fokusera på max 3-5 egenskaper som är extra viktiga i just denna tjänst.

Planera och tidsätt rekryteringen

Du bör planera och tidsätta hela processen från start, gärna i samråd med HR. Planera in och avsätt tider i kalendern för genomläsning av ansökningar, intervjuer och referenstagning. När du väl anställt en person har vederbörande ofta 2 - 3 månaders uppsägningstid.

Du upprättar själv en annons i Varbi Recruit utifrån kravprofilen som tagits fram. HR läser igenom annonsen och godkänner den före publicering.

Vilka annonskanaler vi väljer varierar beroende på typ av tjänst vi rekryterar till. Du beslutar om annonskanaler, i samråd med HR och kommunikation.

Våra vanligaste annonskanaler är haparanda.se, platsbanken.se och LinkedIn. Därutöver kan vi komplettera med andra kanaler, beroende på tjänst.

Ansökningstiden i våra annonser brukar vara 2 – 3 veckor. Var beredd på att svara på frågor från nyfikna kandidater under tiden.

Kostnaden för annonseringen belastar din budget.

Du läser igenom alla inkomna ansökningar och betygsätter kandidaterna i Varbi Recruit, utifrån hur väl de uppfyller kravprofilen. Det går inte att på förhand säga hur många kandidater vi kommer att kalla på intervju. Det varierar beroende på antalet ansökningar och antalet kandidater som matchar kravprofilen.

Du som chef kallar de utvalda kandidaterna till en första intervju och genomför också intervjun. Ibland kan även en medarbetare, facket eller HR delta vid intervjun.

Tid som bör avsättas för respektive intervju är 1 – 1,5 timme.

När du genomfört samtliga intervjuer bedömer du vilka kandidater som bäst matchar kravprofilen. Fokus på intervjun är att säkerställa att kandidaterna har de personliga egenskaper (kompetenser) som vi efterfrågar.

Efter genomförda intervjuer beslutar du, ofta i samråd med HR, vem eller vilka kandidater som går vidare till nästa steg i processen som är referenstagning.

De kandidater som inte går vidare i processen bör du informera så snart det är möjligt, för bästa möjliga kandidatupplevelse.

Stödmaterial

Du som chef ringer på referenser. Du bör ringa på minst 2-3 referenspersoner per kandidat. Referenspersonerna bör vara tidigare chefer, eller gärna personer som haft en arbetsledande roll för kandidaten. Referenspersonerna bör vara från de senaste anställningarna. Vid behov kan vi begära in ytterligare referenspersoner.

Ett anställningserbjudande ges av dig som chef. Lönenivån stäms alltid innan av med HR. Du och kandidaten enas om startdatum. HR ombesörjer att informera facken om tillsättningen, samt upprättar anställningsbevis.

För bästa möjliga kandidatupplevelse är det bra att återkoppla till de sökande så snart det är möjligt.

Kandidater som varit på anställningsintervju ska få en personlig återkoppling via telefon. Du ringer de kandidater som varit på intervju och informerar om att vi kommit till avslut med en annan person, samt motiverar vad som ligger bakom beslutet. Vi vill gärna att kandidaterna ska bära med sig en positiv känsla av Haparanda stad, även om de inte var aktuella för just denna tjänst.

Kom ihåg att informera övriga sökanden om att processen är avslutad. Ett mejl skickas till de sökande via Varbi Recruit.

Senast uppdaterad: