Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ett fåtal medarbetare inom socialförvaltningen har testats positivt för covid-19

Tops förs in i ett litet provrör av en personal med plasthandskar.

Foto: Pexels.com

Haparanda stad arbetar aktivt för att minska smittspridningen och det pågår nu ett arbete med provtagning och smittspårning.

Haparanda stad har tydliga rutiner och arbetssätt om någon i verksamheten insjuknar i covid-19. Verksamheten har en nära dialog med sektionen för vårdhygien på Sunderbyn och det är deras rekommendationer som följs.

Personalen har god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera olika smittor i det dagliga arbetet. Hittills har Haparanda stad klarat att hålla undan smittspridningen från de äldre. Ingen vårdtagare är smittad i nuläget, varken i hemtjänst eller på boende.

Vi måste alla hjälpas åt

Vi behöver ta fortsatt gemensamt ansvar för att bromsa covid-19, bland annat genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom som påminner om förkylning och influensa.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och var rädd om dig själv och andra. Det gäller både på arbetet, i skolan och i privatlivet.

Se Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för medarbetare

  • Stanna hemma vid minsta symptom.
  • Om du börjar att känna dig sjuk på arbetsplatsen ska du omedelbart sjukskriva dig och gå hem.
  • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att lämna prov för covid-19.
  • Stanna hemma tills du är symtomfri och sedan ytterligare två dagar.

Senast uppdaterad: