Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Förbjudet att ansluta egen utrustning till kommunens nät

En närbild på en öppen bärbar dator med svart tangentbord.

Foto: Pexels.com

Det är absolut förbjudet att ansluta egen utrustning till kommunens datanät. All utrustning som används i verksamheten ska vara godkänd av IT-kontoret.

IT-kontoret informerar

Det är absolut förbjudet att ansluta egen utrustning till kommunens datanät. Egen utrustning som ansluts till datanätet kan förorsaka driftstörningar. Det kan i sin tur medför att medarbetare inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt.

All utrustning som används i verksamheten ska vara godkänd av IT-kontoret.

Alla TV-apparater ute i verksamhet ska anslutas till det markbundna nätet och det kanalutbud som finns där. Inga anslutningar till strömningstjänster via det kommunala datanätet är tillåtna.

Sammanfattning

  • Ingen egen utrustning får anslutas till det kommunala nätet.
  • All utrustning som används i verksamheten ska vara godkänd av IT-kontoret.
  • TV-apparater ska vara anslutna till det markbundna nätet.

Senast uppdaterad: