Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Gränspendlare som jobbar inom hälso- och sjukvård ska testas för coronavirus

Den svenska och finska regeringen har bestämt att gränspendlare som jobbar inom hälso- och sjukvård ska testas för coronavirus.

I enlighet med detta kommer Haparanda stad - i samarbete med Region Norrbotten - att regelbundet ta prov för Covid-19 av anställda inom hälso- och sjukvård som bor i Finland. Detta kommer att ske från och med 2020-05-07.

Region Norrbotten kommer inom kort att erbjuda provtagning av övrig personal inom vård- och omsorg, men datum är dock ännu inte bestämt. Särskild information kring detta kommer att skickas ut. 

Vi rekommenderar alla att ta sitt ansvar i kampen mot att minska smittspridningen:

  • Tänk på att hålla avståndet till andra.
  • Tvätta händerna ofta, undvik röra vi ögon, näsa och mun.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Och slutligen, stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.

Följ myndigheternas råd – Tillsammans hjälps vi åt.

Haparanda stad har sedan corona-pandemin startade haft en förstärkt ledningsfunktion för inriktning och samordning - detta för att hela tiden kunna anpassa organisationen med anledning av Covid-19. Vi följer de vårdhygieniska riktlinjer som Region Norrbotten har tagit fram för hantering av misstänkta fall.

Senast uppdaterad: