Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Nya rutiner om IKEA-kort

Foto: ikea.com

Från och med 2019-09-12 har vi endats tre gällande IKEA-kort; ett per förvaltning (förutom SBF).

När du handlar i tjänsten på IKEA ska du ha en anvisning från närmaste chef. Kvittensen ska lämnas till assistenten på den förvaltning som du tillhör:

  • Heli Taivalsaari Hookana, Kommunledningsförvaltningen
  • Anna-Maria Brännström, Barn- och ungdomsförvaltningen
  • Katja Koivuranta, Socialförvaltningen

När du gör inköp så är det viktigt att du gör ett namnförtydligande på eventuella kvitton eller liknande handlingar. Detta gäller vid alla inköp för kommunens räkning.

Senast uppdaterad: