Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

 Om du eller någon i familjen har blivit sjuk i corona

Illustration av ett hus med ett rött hjärta i mitten.

Bild: Pexels.com

Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom Länk till annan webbplats. på covid-19.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården (smittspårning Norrbotten) och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom.

Jag är vaccinerad mot covid-19. Om någon i min familj blir sjuk, vad gäller för mig då?

Om du är vaccinerad med två doser vaccin och det har gått två veckor sedan sista dosen, gäller nedanstående när någon i ditt hushåll är sjuk i covid-19:

  • Om du själv får symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig. Det finns en viss risk att du kan bli sjuk i covid-19, trots vaccinationen, och därmed smitta andra.
  • Om du inte har några symtom på covid-19 behöver du inte stanna hemma. Du kan till exempel gå till ditt arbete om du inte kan arbeta hemifrån. Men det kan finnas regionala skillnader i hur rekommendationerna ser ut. Följ därför alltid de instruktioner om smittspårning som den som är sjuk får.
  • Om du arbetar inom vård och omsorg kan du behöva testa dig för covid-19 trots att du är vaccinerad och symtomfri. Du får information från din arbetsplats och via smittspårningen om vad som gäller för dig.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ Länk till annan webbplats.

Förhållningsreglerna för både dig som är smittad och personer i ditt hushåll finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats Länk till annan webbplats..

Fortsätt att följa råden från myndigheterna

Fortsätt att följa råden och rekommendationerna från myndigheterna Länk till annan webbplats., även när du är vaccinerad. Det beror på att det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen och smitta andra, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.

Läs mer om rekommendationerna för vaccinerade hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19 Länk till annan webbplats.. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin Länk till annan webbplats. som används.

Senast uppdaterad: