Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Påminnelser om frånvaro

Fältet för till-och-med-datum går att lämna tomt om man bockar i rutan "Tills vidare" bredvid frånvaroorsaken. Läs mer under punkt tre längre ner här i texten.

Här kommer en påminnelse bland annat om att det är viktigt att sjukanmäla sig redan första dagen.

Om du är sjuk vill vi att du ska stanna hemma för att inte utsätta andra för smitta. Det gäller alltid, inte bara för coronaviruset. Du ska vara symptomfri i två dagar innan du återgår i arbete.

Personal som har besökt riskområden där coronavirus konstaterats (eller varit i nära kontakt med någon som besökt dessa områden) behöver endast avskiljas från arbete om de har symtom som feber, hosta, andnöd eller halsont.

Mer om karensdagen, registrering av sjukfrånvaro och läkarintyg

  • Följande gäller beträffande den slopade karensdagen; arbetsgivaren ska fortsätta som tidigare och göra karensavdaget. Det är den enskilde medarbetaren som sedan i efterhand kan söka ersättning för avdraget från Försäkringskassan. Detta gäller för perioden 11/3 – 11/5 2020. Frågor om detta ska i nuläget ställas till Försäkringskassan.
  • Det är medarbetarens ansvar att registrera sin sjukfrånvaro. Du ska första sjukdagen rapportera sig sjuk och lämna fältet med till och med-datum tomt. Det vill säga att du registrerar dig sjuk tillsvidare. Detta är viktigt under tiden som coronaviruset finns kring oss. Som arbetsgivare måste Haparanda kommun kunna se inom vilka enheter det snabbt eventuellt ökar med frånvaro.
  • Haparanda kommun har beslutat att ta bort kravet på läkarintyg från och med dag 7 till och med dag 14 under sjuklöneperioden.

Senast uppdaterad: