Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Resultatet från medarbetarundersökningen har presenterats

Under 2019-12-10 -- 2020-01-10 gjordes en undersökning bland medarbetare och chefer i kommunhuset. 108 personer av toalt 125 besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 86 procent.

Syftet med undersökningen var

 • att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sin arbetsmiljö och om Haparanda kommun som arbetsgivare
 • att kunna ge ledare och medarbetare ett verktyg att använda i
  förbättringsarbetet
 • att få insikt om hur medarbetare talar om Haparanda kommun med
  vänner och bekanta (viljan att rekommendera)
 • att kunna fokusera på rätt saker, hitta styrkor och utvecklingspotential
  samt hjälp att fatta rätt beslut
 • Jämförelse (benchmark) mot sig själv över tid (trend)
 • Jämförelse mot andra branscher (privat, näringsliv och statliga
  myndigheter)

Du kan se hela undersökningen samt fritextsvaren i bilagorna här nedan.

Senast uppdaterad: