Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Till alla medarbetare

Sven Tornberg och Lena Ekh. Foto: Haparanda stad

Det är besvärliga tider i kommunen och landet. För närvarande påverkar coronaviruset livet för var och en av oss – både i stort och i smått.

Var beredda på att detta kommer pågå under en längre tid. Var redo för att läget kan förändras snabbt. Fler ingripande beslut kan komma, ibland med kort varsel, ibland som stör vardagslivet än mer.

De åtgärder som införts på nationell nivå av regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter är till för att hindra en snabb smittspridning och säkerställa samhällsviktiga funktioner. Detsamma gäller de beslut vi fattar i Haparanda.

Äldre och andra riskgrupper är särskilt sårbara för en stor smittspridning. Samtidigt måste också ett stort personalbortfall minimeras, inte minst inom kärnverksamheterna. Vi förbereder oss i dagsläget för att vår verksamhet ska fungera över tid. Det kan till exempel komma att innebära att vi kommer att göra förändringar vad gäller medarbetares arbetsuppgifter och arbetsställe.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och är flexibla i det skede som vi befinner oss i. Er insats är viktig och ni gör stor skillnad. Med gemensamma ansträngningar kommer vi att klara de prövningar som vi nu utsätts för.

Vi vädjar också om en fortsatt omtanke och ett ännu större stöd oss anställda emellan, både för att öka tryggheten och minska smittspridningen.

Vi står tillsammans i detta.

Mvh

Sven Tornberg, kommunalråd
Lena Ekh, kommundirektör

Senast uppdaterad: