Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Utbildas under våren om arbetsmiljö

Foto: Haparanda stad

Anställda hos Haparanda kommun får en gedigen utbildning om arbetsmiljö. Drygt 70 personer deltar.

Utbildningen riktar sig till chefer och skyddsombud och genomförs under 6 tillfällen med start nu i februari och avslut i juni månad. De får bland annat lära sig om samverkan, lagar och föreskrifter, riskbedömning och systematiskt arbetsmiljöarbete. En stor del av utbildningen genomförs i grupper där man för dialog och sedan delar med sig av det som har sagts till övriga deltagare.

Ledare för utbildningen är personalstrategerna Sofia Ollakka och Linda Grönberg från kommunens personalkontor.

Senast uppdaterad: