Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vad gäller från och med den 29 september

Folkhälsomyndigheten och regeringen har en plan för hur restriktionerna mot coronasmittan i Sverige ska tas bort.

De första stegen har tagits under sommaren, då flera regler har blivit lättare. Och den 29 september, tas nästa steg. Då försvinner nästan alla restriktioner mot coronaviruset.

Information från Folkhälsomyndigheten

Från och med den 29 september gäller följande:

  • Begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, samt kravet på sittande servering på restaurang, tas bort.
  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån försvinner.
  • Observera att rekommendationerna kring symptomen kvarstår efter 29 september. Alla måste fortfarande stanna hemma, och testa sig, om man själv eller någon i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats..

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om vilka föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 som kommer att gälla från och med den 29 september. Länk till annan webbplats.

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassan meddelar på sin hemsida att flera tillfälliga coronaregler upphör 1 oktober. Det gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader.

  • Som är anställd kommer man att behöva visa läkarintyg för arbetsgivaren dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när man ansöker om sjukpenning. Detta gäller om den första sjukdagen är 1 oktober 2021.
  • Läkarintyg kommer att krävas från första dagen vid ansökan om smittbärarpenning.
  • Det kommer också att krävas intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod när man ansöker om ersättning för vab.

Läs på Försäkringskassans hemsida om vad som gäller om ersättning för karens, smittbärarpenning, vab, ersättning för riskgrupper och andra ersättningar. Länk till annan webbplats.

Håll dig uppdaterad

Vi rekommenderar alla att hålla sig uppdaterade genom att läsa ansvariga myndigheters hemsidor.

https://www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

https://www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

https://www.regeringen.se Länk till annan webbplats.

Prata med din närmaste chef om du har frågor och funderingar kring vad som gäller.

Senast uppdaterad: