Du är här:

Min anställning

Ledighet och frånvaro

Ledighet är inte bara semester. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter till ledighet som finns.

 • Semester
 • Annan ledighet
 • Om du blir sjuk
 • Förälder

Lön och avtal

Här hittar du information som rör lönesättning och överenskommelser/avtal.

 • Lönekriterier
 • Lönesamtal
 • Löneutbetalning
 • Försäkringar

Arbetstid och pension

Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

 • Arbetstid
 • Bisysslor
 • Pension

Ny på jobbet

Här guidar vi dig till information som vi tror är av särskilt intresse för dig som är ny på jobbet.

 • Nyanställd