Bisysslor

En tjänsteman får inte ha bisysslor som kan vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrensutsättande.

Bisyssla är det som en anställd företar sig utanför sin anställning. Det är personalansvarig chef som beviljar eller avslår bisysslan.

Vid avslag är du tvungen att upphöra med bisysslan. Många bisysslor är dock tillåtna.

Senast uppdaterad: