Du är här:

Försäkringar

Som medarbetare vid Haparanda stad omfattas du av kollektivavtalade försäkringar från AFA Försäkringar.

Genom kollektivavtalen försäkrar AFA Försäkring anställda inom kommuner och regioner. Anställda inom Haparanda stad omfattas av:

  • Sjukförsäkring: ger dig möjlighet till ersättning i kombination med sjukpenning från Försäkringskassan från och med dag 91 i en sjukskrivning.
  • Arbetsskadeförsäkring: om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
  • Rehabiliteringsstöd: som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina medarbetare genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering, missbruksbehandling, kurser i stressbehandling, samtalsstöd hos legitimerad psykolog och liknande.

Arbetsgivaren tecknar försäkring och betalar premien. När många människor försäkras på lika villkor och utan hälsoprövning kan kostnaden för administration sänkas och riskerna spridas. Det leder till förmånliga försäkringsavtal med låga premier.

Att vara anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtal eller har tecknat försäkring räcker för att de kollektivavtalade försäkringarna ska gälla.

Man behöver inte vara medlem i en facklig organisation för att omfattas av försäkringen. Den som är medlem i en facklig organisation men arbetar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal eller har tecknat försäkring omfattas inte av försäkringarna.

Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna försäkringar för sina anställda.

Försäkringarna innehåller en garantiregel. Den innebär att försäkringarna börjar gälla så fort kollektivavtalet börjat gälla, även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring eller inte har betalat premien.

Senast uppdaterad: