• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

Du är här:

Lönekriterier

Varje medarbetare ska veta varför de har den lön de har och medarbetaren ska själv kunna påverka sin löneutveckling.

Grundläggande utgångspunkter:

  • Lönen är ersättning för utfört arbete.
  • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad som utgår från att medarbetaren får ta eget ansvar och får inflytande över sin arbetssituation.
  • Lönen sätts på sakliga grunder med tydlig koppling till verksamhetens mål/åtaganden och fastställda kriterier för lönesättning.
  • Lönediskriminering ska inte förekomma. Samma principer för lönesättning ska gälla för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Samtliga medarbetare omfattas av den årliga löneöversynen, även sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga med flera.

Här kan du läsa Haparanda stads kriterier för lönesättning i sin helhet (pdf) Pdf, 150.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Lönesättning

Lönesättning sker vid nyanställning och löneöversyn. Nyanställning är det enda tillfället då lön utbetalas i förskott baserad på tidigare meriter och erfarenheter samt förväntat resultat. I övrigt baseras lönen på faktiskt utfört arbete och åstadkomna resultat.

Senast uppdaterad: