Du är här:

Löneöversyn

Varje år genomförs en löneöversyn. Ta del av tidplan och dokumentation från de fackliga överläggningarna.

Varje år genomförs en löneöversyn för samtliga tillsvidareanställda medarbetare i kommunen. Översynen utgår ifrån centrala avtals förutsättningar som tecknats mellan vår arbetsgivarorganisation SKL och våra fackliga parter. De befintliga centrala avtal som finns idag är sifferlösa utom för Kommunal. Det innebär att det inte finns något garanterat utrymme reglerat, i avtalen framgår tydligt att det är individuell och differentierad lönesättning vilket förstärks i kommunens medarbetarpolicy.

Löneöversyn 2019

Läs mer om centrala avtal på SKL.selänk till annan webbplats

Ta del av Haparanda stads medarbetar- och chefsidé

Senast uppdaterad: 30 okt 2019