Lönesamtal

Lönesamtalet är ett planerat samtal som ingår i löneöversynen. Det har en tydlig koppling till ditt medarbetarsamtal.

Lönesamtalet är ett planerat samtal som ingår i löneöversynen där din chef lämnar besked om din nya lön tillsammans med en motivering av den som har en tydlig koppling till ditt medarbetarsamtal. Utifrån det sker en dialog mellan dig och din chef så du har möjlighet att få framföra dina eventuella frågor eller synpunkter. Samtalet är dock inget förhandlingstillfälle men ett tillfälle för dig att ha en dialog om din nya lön.

Följande ingår i ett lönesamtal med din chef:

  • Din chef ger en kortfattad feedback på din arbetsinsats, måluppfyllelse och utveckling det senaste året och sammanfattar vad som varit bra och vad som kan förbättras som ger dig en tydlig motivering till din nya lön.
  • Din chef lämnar besked om din nya lön.
  • Dialog mellan din chef och dig kring den nya lönen. Dialogen är ingen förhandling men är ett bra tillfälle för dig att ställa frågor och få svar.

Här kan du läsa Haparanda stads kriterier för lönesättning i sin helhet (pdf)öppnas i nytt fönster.

Förbered lönesamtalet med att enskilt gå igenom lönekriterierna och fundera på hur du upplever din lönenivå i förhållande till kraven i ditt arbete och din arbetsinsats och ta med dig din bedömningen till lönesamtalet. Tänk på att lönesamtalet gäller din arbetsinsats och din lön.

I lönesamtalet redogör chefen sin bedömning för dig och du redogör din egen uppfattning om dina arbetsinsatser som chefen väger in i den sammanfattande bedömningen. Det är viktigt att mellan chef och dig stämma av om ni har en gemensam uppfattning om dina arbetsinsatser och vad du kan göra för att förbättra och utveckla dina arbetsinsatser.

Ditt lönesamtal ska vara meningsfullt för dig och du ska veta på vilka grunder din lön sätts och vad du kan göra för att påverka din lön.

Innan du genomför ett lönesamtal ska du med alla medarbetare gå igenom Haparanda stads kriterier för lönesättning på arbetsplatsträff eller motsvarande. Viktigt att du involverar medarbetarna och att de är delaktiga i diskussionen om lönekriteriernas innebörd.

Förbered lönesamtalet med att enskilt gå igenom Lönekriterierna och ta med din bedömning till samtalet. I lönesamtalet redogör du din bedömning för medarbetaren och låter medarbetaren ge sin egen uppfattning om medarbetarens arbetsinsatser som du väger in i den sammanfattande bedömningen.

Det är viktigt att mellan medarbetaren och dig stämma av om ni har en gemensam uppfattning om medarbetarens arbetsinsatser och vad medarbetaren kan göra för att förbättra och utveckla medarbetarens arbetsinsats. Lönesamtalet ska vara meningsfullt för dig och det är ditt ansvar som chef att sammanfatta samtalet och koppla det till medarbetarens lön.

Senast uppdaterad: 11 feb 2020