Lönesamtal

Lönesamtalet är ett planerat samtal som ingår i löneöversynen. Det har en tydlig koppling till ditt medarbetarsamtal.

Förbered lönesamtalet med att enskilt gå igenom lönekriterierna och fundera på hur du upplever din lönenivå i förhållande till kraven i ditt arbete och din arbetsinsats och ta med dig din bedömningen till lönesamtalet. Tänk på att lönesamtalet gäller din arbetsinsats och din lön.

I lönesamtalet redogör chefen sin bedömning för dig och du redogör din egen uppfattning om dina arbetsinsatser som chefen väger in i den sammanfattande bedömningen. Det är viktigt att mellan chef och dig stämma av om ni har en gemensam uppfattning om dina arbetsinsatser och vad du kan göra för att förbättra och utveckla dina arbetsinsatser.

Ditt lönesamtal ska vara meningsfullt för dig och du ska veta på vilka grunder din lön sätts och vad du kan göra för att påverka din lön.

Innan du genomför ett lönesamtal ska du med alla medarbetare gå igenom Haparanda stads kriterier för lönesättning på arbetsplatsträff eller motsvarande. Viktigt att du involverar medarbetarna och att de är delaktiga i diskussionen om lönekriteriernas innebörd.

Förbered lönesamtalet med att enskilt gå igenom Lönekriterierna och ta med din bedömning till samtalet. I lönesamtalet redogör du din bedömning för medarbetaren och låter medarbetaren ge sin egen uppfattning om medarbetarens arbetsinsatser som du väger in i den sammanfattande bedömningen.

Det är viktigt att mellan medarbetaren och dig stämma av om ni har en gemensam uppfattning om medarbetarens arbetsinsatser och vad medarbetaren kan göra för att förbättra och utveckla medarbetarens arbetsinsats. Lönesamtalet ska vara meningsfullt för dig och det är ditt ansvar som chef att sammanfatta samtalet och koppla det till medarbetarens lön.

Senast uppdaterad: