• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.
    2020-03-31

Nyanställd

Här hittar du information om introduktionen för nyanställda och här guidar vi dig till information som vi tror är av särskilt intresse för dig som är ny på jobbet.

Haparanda stad har cirka 850 medarbetare. På bilden ser du två av dessa – Linda Grönberg och Linnéa Haverinen. Foto: Haparanda stad

Introduktionsplan och utbildningar

Det är din chef som är ytterst ansvarig för att din introduktion blir bra – att du känner dig välkommen och får bra förutsättningarna att lära känna Haparanda stad och ditt arbetsområde.

Chefen ska tillsammans ta fram en plan för din introduktion och kontinuerligt stämma av med dig hur det går. Chefen ska också beställa de verktyg och system du behöver i ditt arbete – dator, telefon, nyckeltagg, etc.

Har du generella frågor eller synpunkter på introduktionen kan du vända dig till HR.

Orientering i GDPR

Alla anställda behöver baskunskap om hur personuppgifter ska hanteras utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Som nyanställd behöver du gå igenom de rutiner som är aktuella för dig utifrån GDPR. Många av dessa hittar du via länken nedan. Andra är specifika för din verksamhet/enhet och blir en del av din individuella introduktion.

Personuppgifter och GDPR

Övriga utbildningar

Din introduktion kan också innehålla andra utbildningar, beroende på dina arbetsuppgifter. Vilka som är aktuella för dig diskuterar du med din chef.

Verksamhet och organisation

Haparanda stad ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vi ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning.

Nedan finns länkar till information som vi tror är av särskilt intresse för dig som nyanställd.

Mål, budget och uppföljning

Hur går det till att fatta beslut?

Haparandas historia

Haparanda stads verksamhet är bred och förändras över tid. Utvecklingen speglas förstås här på haparanda.se. Du kan också gilla oss på Facebook och följa oss på Instagram och LinkedIn.

På haparanda.se kan du läsa om hur vi organiserar oss och vad som styr oss i övrigt.

Nedan hittar du länkar till information som vi tror är av särskilt intresse för dig som nyanställd.

Haparanda stads förvaltningar

Hitta politiker

Personalrummet - vårt intranät

Personalrummet är vårt sociala intranät. Sidorna är stängda för alla utom medarbetare på Haparanda stad.

På Personalrummets startsida hittar du bland annat följande:

  • Sök - för sidorna och för medarbetare. Du kan till exempel söka på namn, organisatorisk enhet och arbetsuppgifter.
  • Aktivitetsflöde. Det går att samarbeta kring dokument och projekt, kommentera, tagga och följa vad som händer via statusuppdateringar och aktivitetsflöden. Via profilsidan går det att hitta kompetens och interagera med kollegor.
  • Interna och externa nyheter.
  • Länkar till de digitala verktyg som våra medartbetare använder i vardagen.

Senast uppdaterad: 30 okt 2019