Nyanställd

Här hittar du information om introduktionen för nyanställda och här guidar vi dig till information som vi tror är av särskilt intresse för dig som är ny på jobbet.

Haparanda stad har cirka 850 medarbetare. Foto: Haparanda stad

Nationellt introduktionsutbildningspaket för personal inom hälso- och sjukvård

Introduktionspaketet är framtaget av Socialstyrelsen för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg.

Länk till utbildningen:
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/introduktionspaket-for-ny-personal/ Länk till annan webbplats.

Introduktion till arbete i vård och omsorg

Del ett är webbaserad och består av fyra moduler:

Socialtjänstens uppdrag - kommunens uppdrag, lagar och regler som styr verksamheten, ledningssystem och kvalitetsstyrning, bistånd och insatser, lex Sara, lex Maria, sekretess och dokumentation, rättigheter, självbestämmande, bemötande och värdegrund

Att arbeta med äldre personer - äldreomsorgens nationella värdegrund, äldres hälsa, vanliga sjukdomar hos äldre och läkemedel

Att arbeta med personer med funktionsnedsättning - rättigheter för personer med funktionsnedsättning, bemötande och kommunikationsstöd

Kort om covid-19 - information kopplat till covid-19

Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande

Del två består av en webbaserad kurs från Ersta Sköndal Bräcke högskola: Nationell intensivkurs i vård, omsorg och bemötande.

Kursen är indelad i tre olika moduler med ett tema för varje modul.

  • Modul 1 - handlar om lagstiftning, basal vårdhygien, ergonomi och patientsäkerhet. Detta är grundläggande kunskaper som rör ansvar och säkerhet både för de som arbetar i vård och omsorg samt de personer man kommer att möta.
  • Modul 2 - handlar om vanliga sjukdomar hos personer inom vård och omsorg. Fokus är på grundläggande kunskap och praktiska tips för vad man ska tänka på vid vård av personer med behov av hjälp.
  • Modul 3 - handlar om etik, bemötande, kommunikation och vård i livets slut. Dessa områden är ofta det som avgör om en person tycker att man fått god vård eller inte.

Utbildningsmaterialet består av inspelade föreläsningar, texter att läsa, reflektionsfrågor samt en uppgift per modul. Det finns också tips med länkar där deltagarna kan fördjupa sitt lärande ytterligare. Varje modul avslutas med ett kunskapstest. Kunskapstesten består av flervalsfrågor, patientfall och egen skriven reflektion på 300–400 ord. Det kommer finnas möjlighet att dela reflektioner och att ställa frågor via en lärarbemannad chattfunktion under bestämda tider varje vecka.

Paketet består av två delar som båda är kostnadsfria för deltagarna och tillgängliga för alla. Rekommendationen är att gå igenom delarna vid olika tillfällen och att börja med del ett.

  • efter varje genomgången del får deltagaren ett intyg som kan uppvisas för arbetsgivare.
  • introduktionspaketet tar cirka fyra dagar att genomföra i sin helhet.

Introduktionsplan och utbildningar

Det är din chef som är ytterst ansvarig för att din introduktion blir bra – att du känner dig välkommen och får bra förutsättningarna att lära känna Haparanda stad och ditt arbetsområde.

Chefen ska tillsammans ta fram en plan för din introduktion och kontinuerligt stämma av med dig hur det går. Chefen ska också beställa de verktyg och system du behöver i ditt arbete – dator, telefon, nyckeltagg, etc.

Har du generella frågor eller synpunkter på introduktionen kan du vända dig till HR.

Orientering i GDPR

Alla anställda behöver baskunskap om hur personuppgifter ska hanteras utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Som nyanställd behöver du gå igenom de rutiner som är aktuella för dig utifrån GDPR. Många av dessa hittar du via länken nedan. Andra är specifika för din verksamhet/enhet och blir en del av din individuella introduktion.

Personuppgifter och GDPR

Övriga utbildningar

Din introduktion kan också innehålla andra utbildningar, beroende på dina arbetsuppgifter. Vilka som är aktuella för dig diskuterar du med din chef.

Verksamhet och organisation

Haparanda stad ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vi ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning.

Nedan finns länkar till information som vi tror är av särskilt intresse för dig som nyanställd.

Mål, budget och uppföljning

Hur går det till att fatta beslut?

Haparandas historia

Haparanda stads verksamhet är bred och förändras över tid. Utvecklingen speglas förstås här på haparanda.se. Du kan också gilla oss på Facebook och följa oss på Instagram och LinkedIn.

På haparanda.se kan du läsa om hur vi organiserar oss och vad som styr oss i övrigt.

Nedan hittar du länkar till information som vi tror är av särskilt intresse för dig som nyanställd.

Haparanda stads förvaltningar

Hitta politiker

Personalrummet - vårt intranät

Personalrummet är vårt sociala intranät. Sidorna är stängda för alla utom medarbetare på Haparanda stad.

På Personalrummets startsida hittar du bland annat följande:

  • Sök - för sidorna och för medarbetare. Du kan till exempel söka på namn, organisatorisk enhet och arbetsuppgifter.
  • Aktivitetsflöde. Det går att samarbeta kring dokument och projekt, kommentera, tagga och följa vad som händer via statusuppdateringar och aktivitetsflöden. Via profilsidan går det att hitta kompetens och interagera med kollegor.
  • Interna och externa nyheter.
  • Länkar till de digitala verktyg som våra medartbetare använder i vardagen.

Senast uppdaterad: