Du är här:

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk kontaktar du din chef. Från och med den åttonde kalenderdagen ska du lämna läkarintyg som styrker din frånvaro till din chef. 

Vid sjukfrånvaro görs ett karensavdrag. Avdraget är 20 % av den sjuklön du får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Från och med dag 2 till och med dag 14 får du 80 % av din lön från arbetsgivaren.

Läkarintyg
Från och med den åttonde kalenderdagen ska du lämna ett läkarintyg till din chef, som styrker din frånvaro. I vissa fall kan arbetsgivaren eller Försäkringskassan kräva ett läkarintyg redan från den första sjukdagen.

Om du blir sjuk längre än 14 dagar har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen är cirka 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Därutöver får du cirka 10 % av din lön från arbetsgivaren.

Här kan du läsa mer om åtgärder vid rehabilitering.

Ibland kan sjukdom inträffa när du som medarbetare minst vill ha den – under din semester. Om detta händer så kan du få tillbaka dina semesterdagar och istället erhålla sjuklön för de dagar du är sjuk. Kravet är dock att du omedelbart, eller så snart det är möjligt, kontaktar din arbetsplats och anmäler att du är sjuk.

Sjuklön beräknas på olika sätt under sjukperioden. Den första sjukdagen görs ett karensavdrag. Om du blir sjuk del av dag, dag ett i sjuklöneperioden och du fortsatt är sjuk dag två så dras resterande del av karensavdraget på dag två. Under de första 14 dagarna i perioden utgår man från arbetsdagar per vecka. Från och med dag 15 utgår man från kalenderdagar per månad.

Sjukdag

Din sjuklön

Dag 1

Kalenderdagslön x 1,4 x 80 procent

Dag 2-14

80 procent av lönen och andra anställningsförmåner*

Dag 15-90

10 procent av lönen

*Andra anställningsförmåner = timlön och ersättningar som utbetalas på grund av arbetets schemalagda tid, ob-, jour- och beredskapsersättning.

Från och med dag 15 ska du kunna visa för arbetsgivaren att du fått sjukpenning eller annan ersättning från Försäkringskassan.

Genom avtalsförsäkringen AFA, som gäller för kommun- och landsting/region-anställda, kan du få dagersättning som motsvarar 10 procent av lönen från dag 91. Du måste själv ansöka om ersättning från försäkringsbolaget.

Läs mer på AFA försäkrings hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: