Pension

Som kommunalt anställd får du en tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen.

Den normala pensionsåldern är 65 år, så kallad ålderspension. Men du har rätt att ansöka om pension redan från 62 års ålder och kan arbeta kvar tills du fyller 67 år.

Din totala pension kommer att bestå av flera delar:

  • Den allmänna pensionen
  • Tjänstepension enligt pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01
  • Eventuellt eget privat pensionssparande.
  • Övriga förmåner

Vad som påverkar och hur just din pension ser ut kan du ta läsa mer om på Pensionsmyndighetens hemsida: https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension Länk till annan webbplats.

Kollektiv Avtalad Pension – KAP-KL

KAP-KL är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Pacta. KAP-KL trädde i kraft 2006-01-01 och ersatte de tidigare kommunala pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01. KAP-KL gäller för arbetstagare som är födda 1985 och tidigare.

Överenskommelse om kollektivavtalad pension - KAP-KL Länk till annan webbplats.

Förhandlingsprotokoll överenskommelse om kollektivavtalad pension KAP-KL Länk till annan webbplats.

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL

AKAP-KL träder i kraft 2014-01-01 och är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Avtalet gäller arbetstagare som är födda 1986 och senare samt arbetstagare som överenskommit om övergång från KAP-KL.

Överenskommelse om avgiftsbestämd kollektivavtalad pension - AKAP-KL Länk till annan webbplats.

Överenskommelse om pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av AKAP-KL Länk till annan webbplats.

När du ska gå i pension ska alla dina innestående semesterdagar, även sparade dagar, läggas ut som ledighet före din sista anställningsdag. Planera uttaget av semestern i god tid tillsammans med din chef.

Text

Senast uppdaterad: