Semester

Semesterlagen ger dig som medarbetare rätt till 25 semesterdagar om året. Därutöver kan det aktuella kollektivavtalet styra antalet semesterdagar.

Semesterlagen likväl som vårt kollektivavtal reglerar de närmare bestämmelserna kring semestern. Om du är ny medarbetare hos oss så kan vissa av dina semesterdagar som du har rätt till vara obetalda.

Kontakta HR-kontoret om du är osäker på hur det ser ut för dig.

Så många semesterdagar har du per år:

  • Till och med det år du fyller 39 år - 25 dagars semester
  • Från och med det år du fyller 40 år - 31 dagar semester
  • Från och med det år du fyller 50 år - 32 dagars semester

Om du vill veta hur många semesterdagar du har kvar:

För att se hur många semesterdagar du har kvar att ta ut går du in i Självservice.

Du måste som grund ta ut minst 20 av årets semesterdagar varje år. Resten av dagarna kan du spara. Om du exempelvis har 21 betalda semesterdagar får du spara en (1) dag, har du 25 betalda semesterdagar får du spara fem (5) dagar och så vidare. Som mest får du ha 30 sparade semesterdagar. Du måste alltid ta ut årssemestern innan du kan ta ut sparade dagar, vilket sker per automatik i lönesystemet.

Du kan inte spara dagarna hur länge som helst

Du får spara semesterdagar som längst i fem (5) år. Efter fem (5) år måste du ta ut de sparade semesterdagar som har blivit "för gamla". Om du vill ta ut dina eventuellt sparade semesterdagar i samband med ordinarie semester ska du informera din närmsta chef. Om semesterdagarna ska tas ut utan sammanhang med den ordinarie semestern ska kommunen meddelas en vecka i förväg. 

Semesteruttag i samband med föräldraledighet, se Semesterlagen Länk till annan webbplats..

Semesteruttag vid pensionsavgång, se Semesterlagen Länk till annan webbplats..

Även du som är nyanställd måste ta ut semester under det innevarande året. Grunden är att du ska ta ut 20 semesterdagar. Om du anställs sent på året och inte hinner tjäna in så många semesterdagar används en formel för att beräkna antalet dagar du måste ta ut. 

Ponera att du anställs 1 augusti. Antalet semesterdagar som måste tas ut räknas då fram enligt följande:

(5/12) x 20 = 9 dagar

Antalet månader som är kvar på året/12 x 20.

Semesterväxling innebär att arbetstagare har möjlighet att avstå semesterdagstillägg och därmed erhålla extra lediga dagar med lön. Närmaste chef avgör om semesterväxling kan genomföras. Överenskommelsen sker allstå individuellt mellan närmaste chef och arbetstagare.

Du ansöker om semesterväxling via denna blankett Word, 100.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Undertecknad överenskommelse ska vara beviljad och tillhanda personalkontoret senast en månad innan semesterårets början.

Så många dagar får du

Genom avstående av semesterdagstillägg erhåller arbetstagare fem (5) extra lediga dagar med lön fram till och med det kalenderår de fyller 39 år samt sex (6) lediga dagar med lön från och med det kalenderår de fyller 40 år.

För att ha möjlighet att semesterväxla får arbetstagare inte har mer än 10 sparade semesterdagar. Arbetstagare som innehar en uppehålls- eller ferieanställning har inte heller möjlighet att semesterväxla.

Huvudregeln innebär att vikarier inte anskaffas vid uttag av de extra lediga dagarna. Verksamheter som är undantagna är vård och omsorg och förskola. I dessa verksamheter kan semesterväxling beviljas för max 30 procent av arbetslaget.

De extra lediga dagarna ska vara inrapporterade och uttagna senast 31 december respektive år. När semesterväxling genomförs sänks årsinkomsten till en mindre del, vilket kan påverka den framtida pensionen.

Sparade semesterdagar regleras med semestertimmar

Arbetstagare som semesterväxlar får en semestertimme (istället för semesterdagstillägg) för varje sparad semesterdag. Om arbetstagaren väljer att inte semesterväxla följande år dras en semestertimma för varje sparad semesterdag. För att kunna dra semestertimmar har arbetsgivaren rätt att omvandla semesterdagar till timmar om så behövs. Om utbetalning av alla eller några av dagarna görs får arbetstagaren inte semesterväxla följande år.

Om du blir sjuk eller behöver vårda barn (VAB) under semestern ska du så snart som möjligt meddela detta till din arbetsgivare. Du kan då i stället för semester vara sjukskriven alternativt ansöka om ersättning för VAB hos Försäkringskassan.

Om synnerliga skäl finns är arbetstagaren skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete. Vid avbruten semester kompenseras arbetstagaren för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemestern med en semesterdag (eller annan kompensation) enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Senast uppdaterad: