Du är här:

Min arbetsplats

Organisation och styrning

Här hittar du information om hur den interna styrningen och organisationen ser ut.

 • Planering och verksamhetsuppföljning
 • Organisation
 • Policys och interna regler
 • Ledningsgruppen informerar

Kommunikation

Här finns verktyg och tips för chefer och medarbetare som ska kommunicera och presentera i arbetet.

 • Visuell identitet och varumärke
 • Presentationer, Powerpointmallar
 • Bakgrundsbilder, dator och smartphone
 • Bakgrundsbilder för digitala möten
 • Grundmall för Word
 • Tillgängliga dokument
 • Signatur e-post

Hälsa och välmående

Här har vi samlat information om fysisk, mental och social hälsa.

 • Arbetsmiljö
 • Friskvård
 • Rehabilitering