Du är här:

Organisation

Här presenteras Haparanda stads politiska organ och förvaltningar.

Bilden visar hur de politiska organen förhåller sig till tjänstemannaorganisationen och till kommunala bolag. Klicka på bilden för att se den i större format.

Bild: Egen modell

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder

I de politiska organen (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder) sitter förtroendevalda politiker som genom val fått i uppdrag av Haparandaborna att styra kommunen under fyra år. Deras uppgift att sätta mål för vad kommunen ska uppnå, prioritera och fördela pengar samt följa upp mål och resultat.
Läs mer om kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder (länk till Haparanda.se)

Förvaltningar

Under varje nämnd lyder en tjänstemannaförvaltning. Varje förvaltning svarar för ett antal sakområden inom den egna nämndens uppdrag. Förvaltningarna har till uppgift att verkställa besluten som kommunens förtroendevalda beslutat om. De ska också ta fram underlag till de förtroendevaldas beslut.
Läs mer om kommunens förvaltningar (länk till Haparanda.se)

Senast uppdaterad: