• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
    Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

Du är här:

Policys och interna regler

Policydokument och interna regler är en del av den interna styrningen kring hur vi ska agera i olika frågor och sammanhang.

Policys uttrycker kommunens övergripande viljeinriktning inom ett visst område. Policys är styrande för Haparanda stads förhållningssätt och handlande inom ett visst område eller i en viss fråga, men innehåller i sig inte några konkreta handlingsregler.

Interna regler beskriver specifika moment eller arbetsuppgifter som alla anställda har ansvar att följa. Reglerna kan innehålla både bindande regler, så kallade ”ska-regler”, riktlinjer som även tillåter alternativa handlingssätt samt vägledningar som redovisar eventuella regler som gäller för ett visst område liksom även praxis och exempel på bra arbetssätt.

Senast uppdaterad: