• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
  Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

Du är här:

Visuell identitet och varumärke

En tydlig och effektiv visuell identitet underlättar vårt arbete. Vi blir en tydlig avsändare som inger förtroende.

Vår visuella kommunikation är flexibel och kan anpassas för flera olika kanaler utan att göra avkall på vår unika identitet.

Vår visuella identitet består av logotyp, typsnitt, symbol, färger och bilder.

Stadsvapnet är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Haparanda stad som står bakom verksamheten eller informationen. Stadsvapnet är vår gemensamma kvalitetsstämpel.

Logotypanvändning

Vår logotyp ska användas genomgående i all stadens kommunikation. Logotypen består av skölden och texten Haparanda stad. Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.

Logotypen finns i tre versioner – en originalversion som används mot vit bakgrund, en svart version som används mot ljus bakgrund och en vit version som används mot mörk bakgrund. Välj alltid den version som har bäst kontrast mot bakgrunden. Då blir staden en tydlig avsändare i alla typer av kommunikativa sammanhang.

Ladda ner logotypen

PDF

PNG

För andra format kontakta Haparanda stads kommunikatör.

Logotypen ska alltid omges av en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik,
text eller bild. Inom frizonen får inga andra objekt placeras som till exempel
texter, logotyper eller andra grafiska element. Frizonen ska minst motsvara 1/2
av sköldens bredd. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt
logotypen, desto tydligare framträder den.

Haparanda stads typografiska uttryck skapas med hjälp av typsnittet Open Sans. Vi använder det i kommunikationsytor som webb och trycksaker (annonser, kataloger med mera).

Typsnittet Open Sans är en sans serif-familj designad av Steve Matteson. Det är ett open source-typsnitt och kan laddas ner och användas av vem som helst.

Open Sans finns tillgängligt hos Google Fonts:
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans Länk till annan webbplats.

Typografi i Officeprogram

När vi skriver i Office-program som Word, PowerPoint och Outlook är Arial och Arial Bold är våra typsnitt. Dessa finns i alla medarbetares datorer.

Haparanda stads färgpalett består av grön, blå och rosa i olika nyanser. Den gröna och den blå färgen kommer från stadsvapnet. Använd våra mallar med förinställda färger i Word och PowerPoint .

 • Grön palett
  Pålitlig, jordnära, miljömedveten
 • Blå palett
  Optimistisk, ambitiös, respektfull
 • Rosa palett
  Lugnande, vänlig, förstående

Använd endast en färgpalett i taget när du designar. De ska inte blandas. Då skapar vi en stark identitet som skiljer ut oss fån mängden.

För exakta färgkoder - se Haparanda stads Brandbook.

Vårt språk och våra bilder har stor betydelse för hur vi uppfattas. Därför är det viktigt att tonläget är varmt, trevligt och personligt. Vi skriver inte mottagaren på näsan utan försöker istället väcka lust och intresse att ta till sig budskapen.

Det kan vi göra bland annat genom att överraska, ha glimten i ögat, vara intressanta och respektera mottagaren. Skryt är inte speciellt klädsamt, och något vi ska undvika. Våra texter ska istället kännas som ett samtal goda vänner emellan. Vi ska vara lätta att nå och lätta att förstå. Vi ska vara tydliga, trovärdiga och tillgängliga.

När det gäller våra profilbilder så ska de först och främst vara trovärdiga. Våra bilder ska ge bilden av en mångsidig och kontrastrik kommun med dess människor, bebyggelse, natur och årstider. Det handlar om levande och aktiva bilder med en autentisk känsla.

En viktig del av företagets identitet är den grafiska profilen. Genom det grafiska ”språket” kommuniceras de värden som vi vill förmedla till omvärlden.

Det grafiska språket är bara ett sätt att kommunicera det varumärket står för. Lika viktigt är att tänka på att vi alla bidrar genom vår kunskap, attityd, bemötande och språkbruk. Detta är områden som förmedlar bilden av Haparanda stad och som ska stöttas via allt externt och internt material som produceras.

Alla delar från tidigare identitetsgenerationer och som inte omnämns i Haparanda stads Brandbook (se nedan), utgår helt och ska inte användas alls.

Senast uppdaterad: