• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
  Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

Du är här:

Så hanterar Haparanda stad coronaviruset

Här samlar vi information om hur vi förhåller oss till och hanterar det nya coronaviruset. Vi uppdaterar sidan löpande.

2021-09-08

Ansvarfull närvaro på arbetsplatsen

Det är ytterst viktigt att vi fortsätter att ha en ansvarsfull samvaro på arbetsplatsen.

 • Håll avstånd.
 • Begränsa antalet kontakter.
 • Håll en god handhygien.
 • Undvik platser med trängsel.

De medarbetare som kan ska fortsätta arbeta hemifrån. Detta gäller fram till och med den 29 september, men kan komma att förlängas. Allt distansarbete sker efter samråd med närmaste chef. Behovet av fysisk minimibemanning på respektive arbetsplats tas alltid i beaktande.

Boka om icke nödvändiga fysiska möten och genomför dessa digitalt via Teams.

Vi uppmanar också alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma även om man känner sig lite sjuk.

Tack för visad förståelse.
Tillsammans stoppar vi smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten är källan till kunskap

Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om coronaviruset. På deras frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

God handhygien – affisch (svenska). På Folkhälsomyndighetens webbsida finns en affisch för nedladdning. Den kan sättas upp på lämpliga ställen, som en påminnelse om vikten av god handhygien för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Affischen finns i två format: A4 och A3.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/ Länk till annan webbplats.

Printa gärna ut och sätt upp på era arbetsplatser

2021-05-18

Smittspridningen Norrbotten är fortsatt mycket hög. Situationen är allvarlig. Regionens smittskyddsläkare Anders Nystedt har gått ut med en uppmaning att ta råd och rekommendationer på stort allvar.

 • Håll avstånd.
 • Begränsa antalet kontakter.
 • Håll en god handhygien.
 • Undvik platser med trängsel.

Det är ytterst viktigt att vi fortsätter att ha en ansvarsfull samvaro på arbetsplatsen.

 • De medarbetare som kan ska fortsätta arbeta hemifrån. Detta gäller fram till och med den 31 augusti, men kan komma att förlängas. Allt distansarbete sker efter samråd med närmaste chef. Behovet av fysisk minimibemanning på respektive arbetsplats tas alltid i beaktande.
 • Samlas inte i gemensamma utrymmen. Fika- och lunchrum används endast för att hämta kaffe och/eller värma upp mat.
 • Boka om icke nödvändiga fysiska möten och genomför dessa digitalt via Teams.

Vi uppmanar också alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma även om man känner sig lite sjuk.

Tack för visad förståelse.
Tillsammans stoppar vi smittspridningen.

2021-02-12

Fortsatt stopp för ledighet

Med målet att stävja smittspridningen och i syfte säkra upp kommunens bemanning förlänger Haparanda stad beslutet att stoppa beviljande av semester, kompensations- och flexledighet till och med den 21 februari.

 • Dispens kan i undantagsfall ges av närmaste chef, till exempel för enskilda angelägenheter.
 • Redan beviljad semester eller ledighet under perioden fram till 21 februari kan komma att omprövas efter beslut av närmaste chef.
 • Beroende på smittspridningen så kan ovanstående beslut om stopp för ledigheter komma att förlängas efter 21 februari.

Övrigt

 • De medarbetare som kan ska fortsätta arbeta hemifrån. Allt distansarbete sker efter samråd med närmaste chef.
 • Samlas inte i gemensamma utrymmen. Fika- och lunchrum används endast för att hämta kaffe och/eller värma upp mat.
 • Boka om icke nödvändiga fysiska möten och genomför dessa digitalt via Teams.

Nedgången i smittspridningen i Haparanda bygger på att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

2021-01-28

Fortsatt stopp för ledighet

Med anledning av den fortsatt höga smittspridningen och i syfte säkra upp kommunens bemanning förlänger Haparanda stad beslutet att stoppa beviljande av semester, kompensations- och flexledighet till och med den 14 februari.

 • Dispens kan i undantagsfall ges av närmaste chef, till exempel för enskilda angelägenheter.
 • Redan beviljad semester eller ledighet under perioden fram till 14 februari kan komma att omprövas efter beslut av närmaste chef.
 • Beroende på smittspridningen så kan ovanstående beslut om stopp för ledigheter komma att förlängas efter 14 februari.

Övrigt

 • De medarbetare som kan ska fortsätta arbeta hemifrån. Allt distansarbete sker efter samråd med närmaste chef.
 • Samlas inte i gemensamma utrymmen. Fika- och lunchrum används endast för att hämta kaffe och/eller värma upp mat.
 • Boka om icke nödvändiga fysiska möten och genomför dessa digitalt via Teams.

Minskad smittspridning är ditt ansvar:

 • Håll avstånd.
 • Begränsa antalet sociala kontakter.
 • Håll en god handhygien.
 • Undvik platser med trängsel.
 • Var uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och stanna hemma även om du känner dig lite sjuk.

Nedgången i smittspridningen i Haparanda bygger på att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är inte upp till någon annan att lösa detta. De val du gör i dag kan påverka både din egen och andras framtid. De val du gör i dag kan både rädda liv och göra att du snabbare kan återgå till ditt normala liv. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

2021-01-18

Alla måste ta ansvar

Smittspridningen i Haparanda är mycket hög. Regionens smittskyddsläkare Anders Nystedt har gått ut med en uppmaning att ta råd och rekommendationer på stort allvar.

Nu är det dags för alla att ta ansvar:

 • Håll avstånd.
 • Begränsa antalet kontakter.
 • Håll en god handhygien.
 • Undvik platser med trängsel.

Vi uppmanar också alla att vara uppmärksamma på sjukdomssymtom, även milda, och att stanna hemma även om man känner sig lite sjuk.

Tack för visad förståelse.
Tillsammans stoppar vi smittspridningen.

2021-01-13

Stopp för semester, kompensations- och flexledighet

Med anledning av den ökande smittspridningen och i syfte säkra upp kommunens bemanning har Haparanda stad nu beslutat att stoppa beviljande av semester, kompensations- och flexledighet till och med 31 januari

 • Dispens kan i undantagsfall ges av närmaste chef, till exempel för enskilda angelägenheter.
 • Redan beviljad semester eller ledighet under perioden fram till 31 januari kan komma att omprövas efter beslut av närmaste chef.
 • Beroende på smittspridningen så kan ovanstående beslut om stopp för ledigheter komma att förlängas efter 31 januari.

2020-11-04

IT-kontoret informerar

På grund av det rådande coronaläget kommer IT-kontoret inte att utföra jobb ute i verksamheten annat än i yttersta nödfall. De kommer istället att försöka lösa så mycket som möjligt på distans. Om problemet inte går att lösa på distans så kommer IT-kontoret att göra en bedömning av hur felet påverkar verksamheten innan de gör ett eventuellt besök.

IT-kontoret vill också att vi begränsar besöken till deras kontor. Tänk på följande:

 • Är besöket absolut nödvändigt?
 • Kan problemet lösas per telefon eller annat sätt?

Ovanstående åtgärder implementeras för att minska risken för smittspridning i verksamheten och bland den egna personalen.

2020-10-21

Medarbetare inom socialförvaltningen har testats positivt för covid-19

Haparanda stad har tydliga rutiner och arbetssätt om någon i verksamheten insjuknar i covid-19. Verksamheten har en nära dialog med sektionen för vårdhygien på Sunderbyn och det är deras rekommendationer som följs. Haparanda stad arbetar aktivt för att minska smittspridningen och det pågår nu ett arbete med provtagning och smittspårning.

Personalen har god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera olika smittor i det dagliga arbetet. Hittills har Haparanda stad klarat att hålla undan smittspridningen från de äldre. Ingen vårdtagare är smittad i nuläget, varken i hemtjänst eller på boende.

Vi måste alla hjälpas åt

Vi behöver ta fortsatt gemensamt ansvar för att bromsa covid-19, bland annat genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom som påminner om förkylning och influensa.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och var rädd om dig själv och andra. Det gäller både på arbetet, i skolan och i privatlivet.

Se Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer och rekommendationer på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för medarbetare

 • Stanna hemma vid minsta symptom.
 • Om du börjar att känna dig sjuk på arbetsplatsen ska du omedelbart sjukskriva dig och gå hem.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att lämna prov för covid-19.
 • Stanna hemma tills du är symtomfri och sedan ytterligare två dagar.

2020-10-05

Det gäller för boende i samma hushåll som person smittad av covid-19.

2020-08-17

Ansvarsfull samvaro på arbetsplatsen

Enkla åtgärder:

 • Försök att undvika samlingar i gemensamma utrymmen såsom fika- och lunchrum.
 • Om det är möjligt, se till att alla inte äter lunch eller fikar samtidigt genom att tillsammans komma överens om uppdelade tider.
 • Utvidga avståndet mellan bord och ställ stolarna mer glest.

Kom också ihåg att:

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys alltid i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Om du är sjuk ska du stanna hemma för att ta hand om dig själv och för att undvika att smitta andra, även om du bara har milda symtom. Undvik nära kontakter med andra människor när du är sjuk.

2020-07-29

Provtagning av personal inom vård och omsorg

Personal med symtom ska kontakta Callme (0922-252 25) för att genomgå provtagning för Covid-19. Det är viktigt att du berättar att du arbetar inom vård och omsorg – då får du komma på provtagning på Hälsocentralen redan samma dag. Provsvaret kommer sedan inom några dagar.

Fortfarande gäller det att stanna hemma vid minsta symtom - så var observant.

För allmänheten och övrig personal finns det möjlighet för provtagning på Hälsocentalen onsdagar mellan kl. 13.00-15.00. Ingång sker från baksidan på Hälsocentralen (mitt emot GOBS).

2020-05-12

Ansvarsfull samvaro på arbetsplatsen

Det är fortsatt viktigt att vi visar hänsyn och omsorg om varandra och tillsammans tar ansvar för att minimera eventuell smittspridningen. Vid fysiska möten tänker vi på att hålla avstånd.

Enkla åtgärder på arbetsplatsen:

 • Försök att undvika samlingar i gemensamma utrymmen såsom fika- och lunchrum.
 • Om det är möjligt, se till att alla inte äter lunch eller fikar samtidigt genom att tillsammans komma överens om uppdelade tider.
 • Utvidga avståndet mellan bord och ställ stolarna mer glest.

2020-04-28

Stopp för semester, kompensations- och flexledighet förlängs inte

Stopp för beviljande av semester, kompensations- och flexledighet kommer inte att förlängas, utan tas bort den 30 april. Ledigheter kan därefter beviljas om verksamheten och dess bemanningsbehov så medger.

Övrigt

Vi påminner kompetensinventeringen:

 • På grund av corona-pandemin kan vi hamna i ett läge där vi får omfattande personalbortfall inom samhällsviktiga funktioner. I ett sådant läge behöver vi alla hjälpas åt för att få verksamheten att fungera. Med anledning av ovanstående genomför HR för närvarande en övergripande kompetensinventering.
 • Anmäl dina kompetenser här: https://insidanhaparanda.enamnd.se/Kompetensinventering Länk till annan webbplats. (Du loggar in med ditt vanliga användarnamn och lösenord).

Haparanda stad har en beredskap i händelse av allmän smittspridning och utgår från framtagna planer och rutiner:

Vi har sedan corona-pandemin startade haft en förstärkt ledningsfunktion för inriktning och samordning - detta för att hela tiden kunna anpassa organisationen med anledning av Covid-19. Vi samverkar aktivt med berörda aktörer och har återkommande avstämningar med angränsande kommuner, Länsstyrelsen och Region Norrbotten.

Vi rekommenderar alla att ta sitt ansvar i kampen mot att minska smittspridningen:

 • Tänk på att hålla avståndet till andra.
 • Tvätta händerna ofta, undvik röra vi ögon, näsa och mun.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Och slutligen, stanna hemma vid minsta tecken på förkylning.

Följ myndigheternas råd – Tillsammans hjälps vi åt.

2020-04-02

Krisledningsnämnden aktiverad

Anledningen till att aktivera krisledningsnämnden är den osäkra situationen kring den finska gränsen. Krisledningsnämnden får besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig.

2020-30-31

Ansvarsfull samvaro på arbetsplatsen

I dagsläget är det viktigt att vi visar hänsyn och omsorg om varandra och tillsammans tar ansvar för att minimera smittspridningen. Vid fysiska möten tänker vi på att hålla avstånd.

Enkla åtgärder på arbetsplatsen:

 • Försök att undvika samlingar i gemensamma utrymmen såsom fika- och lunchrum.
 • Om det är möjligt, se till att alla inte äter lunch eller fikar samtidigt genom att tillsammans komma överens om uppdelade tider.
 • Utvidga avståndet mellan bord och ställ stolarna mer glest.

Kom också ihåg att:

 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys alltid i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19. Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad. Om du är sjuk ska du stanna hemma för att ta hand om dig själv och för att undvika att smitta andra, även om du bara har milda symtom. Undvik nära kontakter med andra människor när du är sjuk.

2020-03-30

Förlängt stopp för semester, kompensations- och flexledighet

Med anledning av rådande situation och i syfte säkra upp kommunens bemanning har Haparanda stad nu beslutat att förlänga stoppet för beviljande av semester, kompensations- och flexledighet till och med den 30 april.

 • Dispens kan i undantagsfall ges av närmaste chef, till exempel för enskilda angelägenheter.
 • Redan beviljad semester eller ledighet under perioden fram till den 30 april kan den komma att omprövas. Stäm av med närmaste chef.

2020-03-30

Tänk på säkerheten när du jobbar hemifrån

När du jobbar hemifrån befinner du dig inte på arbetsplatsens säkrade it-miljö. Därför är det viktigt att du säkerställer följande:

 • Se till att din router (wi-fi) är försedd med ett säkert lösenord. Använd absolut inte routerns förinställda lösenord. De är ofta välkända hos hackare.
 • Använd kommunens utrustning när du arbetar hemma. Om du måste använda privat utrustning ska denna ha lösenord.
 • Lås din dator när du inte använder den.
 • Om den utrustning du använder även används av andra se till att du alltid har loggat ut innan någon annan använder den.
 • Se till att andra inte hör vad som sägs om du deltar i videokonferens eller använder telefonen och pratar om känsliga uppgifter.
 • Var extra uppmärksam på bluffmejl som kommer under den här perioden.
 • Använd din jobbdator för arbetsrelaterade uppgifter. För privat surfing ska alltid egen dator användas.

När du jobbar hemma gäller samma regler som vid den vanliga arbetsplatsen. Det innebär att du ska följa de instruktioner som finns när gäller informationssäkerhet och lagstiftning för den egna verksamheten.

2020-03-20

Försäkringskassan informerar

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Covid-19 har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020-03-19

Beslut om tjänsteresor

Alla tjänsteresor till och från storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ska ställas in. Detta på inrådan av Folkhälsoinstitutet.

2020-03-18

Risk för hög belastning vid arbete hemifrån

Det är väldig många av oss anställda som fått VPN installerat på sin dator för att kunna arbeta hemifrån. Om vi hamnar i den situationen där merparten av oss kommer att arbeta hemifrån så blir belastningen på våra förbindelser hög.

Tänk då på följande:

 • Ska du arbeta med dokument, e-post, Teams så behöver du inte använda VPN-uppkopplingen.
 • VPN ska endast användas när du behöver ha tillgång till verksamhetssystem exempelvis Procapita, Ekonomisystem etcetera. Var inte uppkopplad längre tid än vad du behöver.
 • I fall du måste komma åt dokument som ligger på exempelvis Q: eller i din hemmakatalog så laddar du ner dokumentet till din dator, koppla ner VPN-förbindelsen och arbeta lokalt. Alternativt kan du synkronisera dokumenten med Onedrive (för dig som har O365). Det kräver också att du i förväg vet vilka dokument du kan behöva. Det går även att dela dokument med andra i OneDrive.

Internetoperatörerna ser en ökad trafik i sina nät i och med att fler börjar arbeta hemifrån, bedriva distansutbildning etcetera, vilket påverkar den globala kapaciteten. Microsoft har hög belastning på sina datacenter i Europa och det är framförallt Teams som påverkas just nu.

2020-03-17 Uppdatering 2020-03-18

Restriktivitet kring tjänsteresor

Vi påminner om och uppmanar alla kommunanställda, att på allvar, tänka på att vi har restriktioner avseende tjänsteresor. Det gäller speciellt tjänsteresor till platser utanför länet. Endast absolut nödvändiga resor bör genomföras.

Inga tjänsteresor ska genomföras utan föregående dialog med din förvaltningschef som har att besluta om ifall det är lämpligt. Vi uppmanar att i så stor utsträckning som möjligt använda tekniska lösningar istället för att resa. Vid behov av hjälp med detta kontakta kommunens IT-enhet.

2020-03-16

Mer om karensdagen, registrering av sjukfrånvaro och läkarintyg

 • Regeringen har gett mer information om hur man ska göra vad gäller den tillfälligt slopade karensdagen. Följande gäller; arbetsgivaren ska fortsätta som tidigare och göra karensavdaget. Det är den enskilde medarbetaren som sedan i efterhand kan söka ersättning för avdraget från Försäkringskassan. Detta gäller för perioden 11/3 – 11/5 2020. Frågor om detta ska i nuläget ställas till Försäkringskassan.
 • Det är medarbetarens ansvar att registrera sin sjukfrånvaro genom att första sjukdagen rapportera sig sjuk och lämna fältet med till och med-datum tomt. Det vill säga att du registrerar dig sjuk tillsvidare. Detta är viktigt under tiden som coronaviruset finns kring oss. Som arbetsgivare måste Haparanda kommun kunna se inom vilka enheter det snabbt eventuellt ökar med frånvaro. Mer om sjukrutinerna kan du läsa om i bilagan ”Rutin vid sjukdom” men bortse från informationen om 7 dagar under rubriken Läkarintyg.
 • Haparanda stad har beslutat att ta bort kravet på läkarintyg från och med dag 7 till och med dag 14 under sjuklöneperioden.

2020-03-12

Borttaget krav på läkarintyg

För att att minska belastningen på hälso- och sjukvården har Haparanda kommun beslutat upphäva kravet på läkarintyg från och med dag sju under sjuklöneperioden. Detta gäller så länge regeringens beslut om att upphäva karensavdraget finns kvar.

Restriktivitet kring tjänsteresor

Haparanda kommun uppmanar till restriktioner avseende tjänsteresor utanför länet. Endast absolut nödvändiga resor bör genomföras. Inga tjänsteresor får genomföras utan föregående dialog med närmaste chef. Vi uppmanar att i så stor utsträckning som möjligt använda tekniska lösningar istället för att resa. Vid behov av hjälp med detta kontakta kommunens IT-enhet.

2020-03-12 Uppdatering:

Tornedalsskolan är öppen under fredagen

Kommunledningen har beslutat att Tornedalsskolan öppnar igen för verksamhet under fredagen. Detta efter besked från biträdande smittskyddsläkare som bedömer att sannolikheten att läraren har smittat någon, då hen är bärare utan symtom, är nästintill obefintlig. Elever och lärare kan återgå i till undervisningsverksamheten och inga åtgärder behöver vidtas i lokalerna.

En person smittar när hen får symtom från övre luftvägarna såsom snuva, torrhosta etcetera. Fortfarande gäller generella rekommendationer; tillämpa extra god handhygien, stanna hemma om du är sjuk. Har du utsatts för Covic-19 och får symtom kontaktar du 1177 som guidar vidare. Har du frågor om Coronainfluensan kan du ringa 113 13.

2020-03-12

Stopp för semester, kompensations- och flexledighet

Med anledning av rådande situation och i syfte säkra upp kommunens bemanning har Haparanda stad nu beslutat om ett stopp för beviljande av semester, kompensations- och flexledighet till och med 9/4.

Dispens kan i undantagsfall ges av närmaste chef för till exempel enskilda angelägenheter.

Även redan beviljad semester, kompensations- och flexledighet kan under den perioden fram till 9 april komma att omprövas efter dialog mellan chef och medarbetare.

En kommunanställd är smittad av Coronaviruset. Personen arbetar vid Tornedalsskolan och därför hålls skolan stängd under torsdagen. Kommunen avvaktar råd från Norrbottens smittskydd för att avgöra om skolan ska hållas fortsatt stängd eller öppnas för resten av veckan.

Vi kommer att uppdatera informationen allteftersom något nytt framkommer så läs ofta din e-post och på intranätet. Där kan komma information och instruktioner som kräver snabb hantering. Delge gärna kollegor så att ingen går miste om informationen.

Vidtagna åtgärder från Haparanda stad som arbetsgivare:

 • Inventering sker av privata personalresor bland annat för att se om någon anställd befunnit sig i ett riskområde.
 • Planerade utlandsresor i tjänsten kommer att omprövas.
 • Kommunen inför rese-restriktioner.
 • Besöksförbud till äldreboenden och gruppboenden från och med idag, torsdag 12/3.
 • Alla med symptom uppmanas att avstå från sociala-kontakter
 • Medarbetare med lindriga symptom uppmanas att arbeta i hemmet om möjligt.
 • Planering av personalbemanning är påbörjat. Omprioriteringar av personalresurser kan ske.
 • Eventuell omprövning av beviljad semester kan bli aktuell.
 • Inga ytterligare ledigheter (semester, flex, komp) beviljas fram till 9/4
 • Vikarieanskaffning sker som ny rutin via personlig telefonkontakt där man exempelvis kontrollerar att personen inte varit bortrest till ett riskområde.
 • Hygienrekommendationer; tvätta händerna ordentligt och ofta med tvål och vatten. Rekommendationerna kan komma att utökas.
 • Utökad städrutin med ytdesinfektion av kontaktytor påbörjas från och med måndag vecka 12
 • Riskbedömning med skyddsombud är påbörjad.

Haparanda kommun följer Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer. Om du har sjukdomssymptom och misstänker Coronavirus, stanna hemma och ring 1177 Vårdguiden. Du kan också ringa 113 13.

2020-03-11

Två dagars symptomfrihet innan återgång i arbete efter sjukskrivning

Folkhälsomyndigheten meddelade vid pressträff 11 mars att man bedömer att man ska vara symptomfri i två dagar innan man återgår i arbete. Haparanda stad följer denna rekommendation vilket innebär att vid sjukskrivning med symptom som feber, hosta och andningsbesvär ska man vara fri från dessa symptom i två dagar innan man återgår i arbete.

Slopad karensdag

Regeringen har den 11 mars fattat beslut om att slopa karensdagen och kommer betala ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

Skydda utsatta grupper

Särskilt viktigt att du som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre och riskgrupper inte arbetar om du får symptom. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på våra boenden och aldrig vid symptom.

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Ring 113 13 vid frågor.
 • Är du sjuk och misstänker detta virus, ring 1177 Vårdguiden.

2020-03-06

Personal inom Haparanda stad som besökt riskområden där coronavirus konstaterats (eller varit i nära kontakt med någon som besökt dessa områden) behöver endast avskiljas från arbete om de har symtom som feber, hosta, andnöd eller halsont. Detta eftersom viruset inte smittar innan man blir sjuk.

Vid symtom kontaktas 1177.

 • Inkubationstiden är 3-5 dagar, max 14 dagar.
 • Smitta sker via droppsmitta eller kontaktsmitta direkt/indirekt.
 • Enligt livsmedelsverket finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Tänk på att:

 • Ha koll på folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus Länk till annan webbplats..
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten (handsprit om det inte finns tillgång till handtvätt).
 • Hosta och nys i armveck eller i pappersnäsduk.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Ring 113 13 vid frågor.
 • Är du sjuk och misstänker detta virus, ring 1177 Vårdguiden.
 • Personal inom vården följer basala hygienrutiner.
 • Undvik ryktesspridning.

2020-03-02

Regional samverkan

Det är Regionen Norrbotten som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Region Norrbotten och kommunerna genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna. De deltar också i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad: