/

Du är här:

Demokratistugan besöker Haparanda

Besök demokratistugan, ett mobilt kunskapscenter som uppmuntrar till engagemang och eftertanke.

Demokratin firar 100 år. Därför har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska uppmärksamma och höja kunskapen om Sveriges demokrati.

Länsstyrelsen står värd för Demokratistugans besök i Norrbotten tillsammans med kommunerna Boden, Gällivare, och Haparanda.

Program Demokratistugan, Haparanda

10.00-10.45 Invigning

Demokratistugan invigs av Sven Tornberg, kommunalråd i Haparanda, Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten och Hans Dahlgren, EU-minister.

11.00-11.45 Framtidens demokrati
pass 2
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

12.00-13.00 Lunchöppet för allmänheten

13.00-13.45 Framtidens demokrati pass 3
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

14.00 Demokratistugan stänger för dagen

Evenemang online

14.30 Demokratiska Genombrott
Föreläsning och dialog med Josefin Rönnbäck, lektor i historia vid Luleå tekniska universitet.
Del av Norrbottens digitala demokratistuga. Anmälan krävs.
Målgrupp: Alla

10.00 Demokratistugan öppnar för dagen

10.00-10.45 Framtidens demokrati pass 1
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

11.00-11.45 Framtidens demokrati pass 2
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

12.00-13.00 Lunchöppet för allmänheten

13.00-13.45 Framtidens demokrati pass 3
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

14.00 Demokratistugan stänger för dagen

Evenemang online

09.00-12.00 Fungerar tillgängligheten i praktiken?
Utbildning om strategisk styrning av funktionshindersarbete.
Del av Norrbottens digitala demokratistuga. Anmälan krävs.
Målgrupp: Alla

10.00-11.15 Svensk demokrati och EU
Europaparlamentarikern Erik Bergkvist (S) samtalar med gymnasieelever i Haparanda och Boden om demokratifrågor, politiskt arbete och om Europas framtid. Del av Norrbottens digitala demokratistuga. Anmälan krävs.
Målgrupp: Alla

10.00 Demokratistugan öppnar för dagen

10.00-10.45 Framtidens demokrati pass 1
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

11.00-11.45 Framtidens demokrati pass 2
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

12.00-13.00 Lunchöppet för allmänheten

13.00-13.45 Framtidens demokrati pass 3
En interaktiv genomgång av den svenska demokratin och det kollektiva ansvaret för dess förvaltning.
Målgrupp: Gymnasieungdomar, (i första hand förstagångsväljare vid valet 2022).

14.00 Demokratistugan stänger för dagen

Evenemang online

14.00 När det oväntade händer
­Workshop med Lottakåren om samhällets sårbarhet och individens ansvar när en kris inträffar.
Del av Norrbottens. digitala demokratistuga. Anmälan krävs.
Målgrupp: Ungdomar 16–25 år

12.00 Demokratistugan öppnar för dagen
Musikframträdande med Trubadur.
Anförande av landshövdingen Lotta Finstorp.
Anförande av Kommittén demokrati 100års ordförande tillika demokratiambassadören Peter Örn.
Öppen frågestund.
Målgrupp: Alla

12.00-16.00 Så ett frö för vår demokrati
Lättsam information om och plantering av demokratifrämjande budskap.
Målgrupp: Yngre barn

12.00-14.00 Drop-in-besök i demokratistugan
Den som vill får besöka demokratistugan och ta del av stugans informationsmaterial.
Målgrupp: Alla

13.00
Politiken som yrkesval
Samtal med Haparandas kommunalråd Sven Tornberg (C) och riksdagsledamoten Ida Karkiainen (S)
Målgrupp: Alla

14.00-16.00 Workshop om bokbussen
Forum där man får framföra åsikter och diskutera om vilken kommunal service som behövs och önskas i byarna via bokbuss.
Begränsat antal platser.
Målgrupp: Alla

14.00 Tryckfrihet och vikten av insyn
Anförande av Örjan Pekka, Haparandabladet
Målgrupp: Alla

15.00 Avslutande ord och musik
Avslutande ord från Haparanda stad.
Musikframträdande med Trubadur.

Håll utkik efter övriga demokratifrämjande aktiviteter på såväl Haparanda Stadsbibliotek Länk till annan webbplats. som Station 2.0 Länk till annan webbplats.

Tiderna är hålltider och kan komma att ändras samt ändringar med anledning av covid-situationen kan förekomma.

Eventinformation

Från: 01 sep 2021
Klockan: 10.00
Till: 04 sep 2021
Klockan: 15.30
Plats: Torget

Senast uppdaterad: