/

Du är här:

Digital föreläsning - Srour Gabro

Barnuppfostran i andra kulturer

Srour Gabro är biträdande chef på Intro Stockholm socialförvaltning på avdelningen för mottagande av nyanlända Abo- och kvotflyktingar. Srours passion och fokus är integration och öka förståelsen kring mottagande av människor på flykt.

Srour Gabro är en eldsjäl som har dedikerat sitt liv till att arbeta med integrationsfrågor och föreläsa om ämnet.

Föreläsningen vänder sig till alla som jobbar med eller möter asylsökande och /eller nyanlända i sitt arbete. Föreläsningen kommer att hållas via länk.

Delar av innehållet:

  • Prata kring migration – hur är det innan man kommer till landet, hur ser det ut.
  • Hur ser familjekonstellationen ut i hemlandet?
  • Flykt
  • Övning för att förstå känslan.
  • Forskning – kulturstruktur.
  • Hur ser familjelivet ut i Sverige.
  • Interkulturell kommunikation – hur ser den ut. En rörelse i hemlandet kan betyda något helt annat än i Sverige.
  • Egna erfarenheter av att jobba i andra länder.

När?

9 november 2023, start klockan 14.00.

Anmälan

Sista dag för anmälan är satt till den 4 november. Anmälan görs till: heidi.tolvanen@haparanda.se

Eventinformation

Datum: 09 nov 2023
Klockan: 14.00 - 16.00
Plats: Digitalt

Senast uppdaterad: