/

Du är här:

Föreläsning om klimatförändringar

Föreläsaren Dag Avango, professor i Historia på Luleå Tekniska Universitet håller en föreläsning på Svefi om klimatförändringar, naturresurser och geopolitik i Arktis – det långa tidsperspektivet.

Den arktiska regionen har länge varit föremål för ett växande internationellt intresse, utlöst av effekterna av ett varmare klimat, efterfrågan på naturresurser och nya globala geopolitiska spänningar. Detta är dock inte första gången i historien detta sker – Arktis har varit en skådeplats för internationell maktkamp och naturresursintressen i hundratals år. Samtidigt som regionen ofta beskrivs som en periferi, har den både idag och i det förflutna också porträtterats som ett framtidsland. I det här föredraget berättar Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet och co-director för Arctic Five, om hur och varför, och om vilka konsekvenser omvärldens intresse fått för den arktiska regionen och de människor som lever där. Föreläsningen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.

Datum: 1 december
Tid: 17:30 - 18:30
Plats: Sverigefinska folkhögskolan, Torget, Haparanda

Föreläsningen kommer också att livesändas på den här länken

Föreläsningen arrangeras inom ramen av glasutställningen ”En hyllning till vatten” på Haparandas gamla vattentorn, ett samarbete mellan Haparanda stad, ABF norr, Resurscentrum för konst och kulturföreningen KUBN.

Eventinformation

Datum: 01 dec 2022
Klockan: 17.30 - 18.30

Senast uppdaterad: