/

Du är här:

Landsbygdsforum 2019

Foto: Pexels.com

Tema: föreningsliv och engagemang på landsbygden i Haparanda. Du får konkreta tips, nya infallsvinklar, inspiration och tillfälle att nätverka.

Innehåll

Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30.

10.00 Välkomnande och inledning

Introduktion, presentation av talare och förväntningar med dagen.

10.20 Tankar om föreningslivet i Haparanda

Presentation av föreningar, föreningsarbetet och reflektion om föreningsengagemang i Haparanda.

11.00 Workshop: Föreningsengagemang och unga i föreningar

Föredrag och workshop med My Fransson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning workshop

14.10 Projektexempel och goda idéer från Leader

Presentation av landsbygdsprojekt och möjligheter med stöd inom Lokalt ledd utveckling – Leader.

14.50 Sammanfattning av dagen

15.00 Avslutning och fika

Eventinformation

Datum: 11 maj 2019
Klockan: 10.00 - 15.30
Plats: Hulkoffgården Anmälan: sofia.mevius@haparanda.se

Senast uppdaterad: