/

Du är här:

Ljudfestivalen Haparator livar upp i höstmörkret

Den återkommande ljudfestivalen Haparator kommer att hållas söndagen den 12 november på Haparanda järnvägsstation kl 13-17.

Liksom vid festivalerna 2013 och 2021 kommer publiken att erbjudas en sinnlig resa med olika ljudupplevelser: såväl live performance, ljudinstallationer som möjlighet till interaktion och eget ljudskapande.

I skogsdungen intill järnvägsstationen "Gruffaloskogen" kommer förskolor från Haparanda att skapa egna ljudverk i form av vindspel. Dessa kommer att kompletteras med ytterligare objekt, som möjliggör att skogen kan bli en plats för kreativt ljudskapande även efter själva festivalen. De medverkande på Haparator kommer från både Sverige och Finland och arbetar med ljud på olika sätt. Festivalen genomförs under samma helg och i samverkan med ljusfestivalen PIOT-festivaali | Tornio Länk till annan webbplats. och på så sätt kompletterar de varandra.

Mer information om evenemanget finns på Haparator äänifestivaali | Facebook Länk till annan webbplats.

Haparator arrangeras av Kulturföreningen Hapkult från Haparanda. Föreningen driver konstprojekt och samverkan över såväl genre- som nationsgränser. Haparator 2023 arrangeras med stöd av Haparanda kommun, Region Norrbotten, Resurscentrum för konst, Sparbanken Nord och Svefi.

Eventinformation

Datum: 12 nov 2023
Klockan: 13.00 - 17.00
Plats: Haparanda järnvägsstation

Senast uppdaterad: