/

Du är här:

Medborgardialog i Nikkala

Öppet områdesmöte skapar en mötesplats mellan medborgare, lokala organisationer och politiker. Bybor och andra intresserade välkomnas.

Syftet är att diskutera och ha dialog om frågor på temat civilsamhällets roll, välfärdssamhället, kommunal service, infrastruktur och näringsliv kopplat till respektive by. Medborgardialog är ett politiskt redskap som dels syftar till att tillåta medborgerligt inflytande i frågeställningar.

Datum: 23 augusti

Var: Nikkala, Nikkala byagård, Hamnvägen 135.

Tid: klockan 18.30-20.00

Medverkande: lokalpolitiker (ytterligare information kommer)

Drop-in. Ingen föranmälan krävs.

Kontakt/frågor: joakim.jakobsson@haparanda.se

Eventinformation

Datum: 23 aug 2023
Klockan: 18.30 - 00.00

Senast uppdaterad: