/

Du är här:

Nordens dag

Nordens dag är en temadag som firas den 23 mars. Valet av dag hänger samman med undertecknandet av Helsingforsavtalet 1962.

Den 23 mars 1962 skrev Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige under en samarbetsöverenskommelse i Helsingfors. Syftet med Helsingforsavtalet var att fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna på olika områden. Avtalet trädde i kraft den 1 juli samma år.

Den 23 mars flaggar vi med Nordens flagga vid stadshuset på torget. Nordens flagga, i grunden Kalmarunionens flagga är gul med ett rött nordiskt kors. Den är ursprungligen ett riksbanér från 1430 som användes av Erik av Pommern som kung över Kalmarunionen.

Eventinformation

Datum: 23 mar 2024
Klockan: 08.00 - 16.00

Senast uppdaterad: