/

Du är här:

Öppet Hus på järnvägsstationen

Följ med på spännande rundvandring i stationshuset. Ett unikt tillfälle att lära känna byggnaden lite bättre.

  • Välkommen att se närmare på de pampiga lokalerna
  • Guidning kl. 16.30, 17.30 och 18.30

Vi bjuder på fika.

Arrangemanget är en del av förstudieprojektet Tornedalens järnvägshistoriska museum och kulturhus.

Stationshusets historia

Haparanda stationshus är uppfört 1917 och ritat av Folke Zettervall för den då nybyggda statsbanelinjen till Haparanda.

Stationsbyggnaden har stora arkitektoniska värden, såväl i den monumentala exteriören som de bevarade inredningarnas utformning och stil. Monumentaliteten är ett uttryck för de stora förväntningar man då hade på utvecklingen av handel och samfärdsel över gränsen till dåvarande Ryssland.

Eventinformation

Datum: 08 nov 2021
Klockan: 16.00 - 19.00
Plats: Järnvägsstationen

Senast uppdaterad: