/

Du är här:

Samråd om ändring av delgeneralplan för en havsvindpark utanför Röyttä

Finlands Miljöcentral har underrättat Sverige om att Torneå stad har påbörjat planering och miljöbedömning av ändring av en vindkraftspark strax söder om Röyttä. Svar senast den 3 maj 2024. Delgeneralplanen omfattar samma område som befintligt antagen plan som ansluter mot Sverige i Haparanda skärgård i höjd med naturreservatet Torne Furö och strax norr om ön Kataja. Avståndet till Haparanda tätort är som närmast cirka åtta kilometer.

Planen omfattar 18 km2 och planeras bestå av tolv vindkraftverk med en högsta höjd av 250 meter.

Ett informationsmöte om planeringen av ändring av befintlig delgeneralplan för vindkraftsparken utanför Röyttä kommer att hållas i Sessionssalen Sandskär, stadshuset i Haparanda, Torget 9, den 11 april kl 18.00 – 20.00. Mötet kommer att arrangeras som ett hybridmöte och det finns möjlighet att delta digitalt via denna länk (Teams) Länk till annan webbplats.

Torneå stad, verksamhetsutövare och konsulter kommer att informera om den planerade vindkraftsparken och det kommer att ges tillfälle att ställa frågor om delgeneralplanens innehåll och dess gränsöverskridande påverkan.

Mer information:

Underrättelse om ändring av delgeneralplan för en vindkraftspark utanför Röyttä, Torneå stad, Finland (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Eventinformation

Datum: 11 apr 2024
Klockan: 18.00 - 20.00
Plats: Digitalt / Teams

Senast uppdaterad: