/

Du är här:

Sverigefinnarnas dag

Lördagen den 24 februari firar Haparanda stad Sverigefinnarnas dag. I Tullparken invid riksgränsen hissar vi den sverigefinska flaggan.

Sverigefinnar är benämning på i Sverige bosatta finskspråkiga personer. Syftet med Sverigefinnarnas dag är att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet.

Den sverigefinska minoriteten är den största av Sveriges nationella minoritetsgrupper och uppskattas till cirka 600 000 personer.

Bakgrund

Datumet 24 februari är den finska folklivsforskaren Carl-Axel Gottlunds födelsedag (1796-1875). I början av 1800-talet gjorde Gottlund forskningsexpeditioner till de svenska finnskogarna för att samla information om skogsfinnarnas vardag, språk och traditioner och hans födelsedag ansågs därför vara ett bra datum för Sverigefinnarnas nationaldag.

År 2012 beslutade Svenska Akademien också att den 24 februari ska anges som Sverigefinnarnas dag i Akademialmanackan. Sedan år 2014 har sverigefinnarna en egen flagga.

Eventinformation

Datum: 24 feb 2024
Klockan: 08.00 - 17.00

Senast uppdaterad: