/

Du är här:

Symposium om kulturarv och UNESCO

Foto: Haparanda stad

Kan håvfiskekulturen antas på UNESCO:s lista för levande kulturarv?

  • För traditionsfiskare, invånare och byar vid Torneälven:
  • För besöksnäring och andra företagare
  • För museer i Tornedalen, högskolor och andra potentiella samarbetspartners
  • För kommuner vid Torneälven
  • För gränsöverskridande samarbete
  • För ett hållbart vandringsfiskbestånd

Målet med dagen är att skapa förutsättningar för intressenter att besluta om en eventuell
ansökan om att inkludera håvfiskekulturen i Torneälven på Unescos lista för levande kulturarv.

Eventinformation

Datum: 26 nov 2019
Klockan: 09.00 - 15.30
Plats: Aines konstmuseum Anmälan: www.fsgk.se/Ajankohtaista.html

Senast uppdaterad: