/

Du är här:

Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, 27-28 april

Fulla ölglas på rad på en bardisk.

Länets kommuner i samverkan genomför en utbildning som främst vänder sig till restaurangens serveringspersonal, men även till krögare, ordningsvakter och övrig personal i verksamheten.

I utbildningen som sträcker sig över två dagar kommer personalen att få information i ämnen som berör verksamheter med serveringstillstånd. Detta i form av teoretiska pass och praktiska exempel och övningar.

Målet är att gemensamt minska det krogrelaterade våldet, minska överservering och minimera risken för servering till minderåriga.

Datum: 27 och 28 april 2022
Plats: Hotell Savoy, Storgatan 59, Luleå eller Digitalt, Microsoft Teams

Gör din anmälan senast den 22 april till:

Natalie Öman
natalie.oman@haparanda.se
0922-260 49

Vid utbildningstillfället kommer ni ha möjlighet att delta fysiskt på plats i ett av Hotell Savoys konferensrum eller digitalt via Microsoft-teams. Inbjudningslänk kommer att skickas ut per e-post senast 2022-04-25. Det är därför viktigt att ni anger er e-postadress om ni deltar digitalt.

Totalt finns det vid detta tillfälle plats för maximalt 50 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att vid lågt deltagarantal (minst 20) ställa in utbildningen, detta kommer isåfall att meddelas senast den 25 april.

Avgift

Digital medverkan kostar 400 kronor per person. Fysisk medverkan kostar 800 kronor per person. Vid utebliven närvaro debiteras full kursavgift. Om du vill ha specialkost, meddela
oss i förväg.

Avgiften kommer att faktureras av Luleå kommun. Respektive kommun kommer att hämta faktureringsuppgifter från deltagarna i deras hemkommuner.

Diplom

För att få ett diplom krävs godkänt provresultat och 100 procent närvaro. Provet kan göras skriftligt eller vid behov muntligt. Provtillfälle bokas hos respektive kommuns alkoholhandläggare.

Programmet ser ut enligt följande

Onsdag den 27 april
08.30 – 08.45 Välkomna
08.45 – 09.45 Alkohollagen
09.45 – 10.00 Rast/Fika
10.00 – 10.45 Forts Alkohollagen
10.45 – 10.55 Bensträckare
10.55 – 12.00 Polismyndigheten
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 14.15 Alkoholens medicinska effekter
14.15 – 14.30 Rast/Fika
14.30 – 16.00 Narkotika på krogen

Torsdag den 28 april
08.30 – 09.30 Konflikthantering – Renberg
09.30 – 10.00 Fika
10.00 – 12.00 Konflikthantering – Renberg
12.00 – 12.45 Lunch
12.45 – 14.00 Konflikthantering – Utterström
14.00 – 14.15 Fika
14.15 – 15.00 Konflikthantering – Utterström
15.00 Avslut och utvärdering

Föreläsare

Alkohollagen – Thomas Karlsson och Johanna Bengtsson

Föreläser om svensk alkohollagstiftning.

Polismyndigheten – Robert Pedersen och Mikael Berglund

Berättar bland annat om Polismyndighetens roll i tillsynsarbetet och syftet med tillsynerna de utför på krogen. De förklarar även kopplingen mellan berusning och diverse våldsbrott.

Narkotika på krogen – Robert Lindman

Narkotikadelen handlar bland annat om preparatkännedom och olika tecken på narkotikapåverkan, hur man ska bemöta en person man misstänker är narkotikapåverkad och så vidare.

Alkoholens medicinska effekter – Peter Larsgren från öppenvården

Föreläser om alkoholens medicinska effekter.

Konflikthantering – Jan Renberg

Jan Renberg har erfarenhet av konflikthantering sedan början av 90-talet. Jan har erfarenhet från psykiatrin, socialtjänsten, HVB hem och som ordningsvakt. De flesta gäster är bra gäster
som personalen kan hantera på ett eller annat sätt. Utbildningen kommer att mer fokusera på gäster som skapar obehag och rädslor hos personalen.

Konflikthantering – Veronica Utterström

Veronica Utterström har bred kunskap med erfarenhet inom personlig utveckling, coaching, ledarskap, beteendevetenskap samt träning och hälsa. Veronica har tidigare arbetat som polis i
cirka 15 år, varav de sista sju åren som Gruppchef.
Föreläsningen kommer att handla om praktiska exempel från verkliga situationer samt senaste forskningen om hjärnan med tankar och känslor samt att leda sig själv.

Eventinformation

Från: 27 apr 2022
Klockan: 08.30
Till: 28 apr 2022
Klockan: 15.00
Plats: Hotell Savoy, Storgatan 59, Luleå eller Digitalt, Microsoft Teams

Senast uppdaterad: