/

Du är här:

Välkommen på medborgardialog med tema skidspår

Var med och påverka.

Barn- och ungdomsnämnden bjuder in till en medborgardialog. Tema: utveckling och kvalitet av skidspåren i kommunen.

Datum: 11 maj
Tid: 18.00–19.00
Plats: Stadshuset, lokal Sandskär

Eventinformation

Datum: 11 maj 2022
Klockan: 18.00 - 19.00
Plats: Stadshuset, Torget 9

Senast uppdaterad: