Jobb och karriär

Du är här:

Stormentor till Gränsskolan

 • Sista ansökningsdatum: 2024-03-08
 • Referensnummer: 2024/12
 • Sysselsättningsgrad: Heltid
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Tillträde: 2024-08-05
 • Ansök här!

Dina arbetsuppgifter

Stormentorn är elevens primära vuxenkontakt på skolan och har regelbundna samtal med eleven. 

Huvuduppdraget är att vara mentor för en större grupp elever. Där ingår motivationshöjande aktiviteter för elever samt att stödja elever i deras skolgång i nära samverkan med lärarna. Ett nära samarbete med elevhälsa, ledning och lärare är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Du deltar aktivt i arbetslagets arbete.

Ditt uppdrag är:

 • Att inspirera och motivera eleven till att nå de mål som de själva satt upp för sin studiegång.
 • Att tillsammans med den enskilda eleven utgöra navet för elevens skolgång, personligt, socialt och kunskapsmässigt och arbetar för att eleven ska se sin egen utveckling.
 • Att samla den dokumentation som berör elevens studiesituation och löpande föräldrakontakter, (ej betyg och medicinska journaler) och att informationen når de som berörs (till undervisande lärare, vårdnadshavare, externa aktörer samt elevhälsa).
 • Ska ha kunskap om, följa upp och utreda eventuell frånvaro efter gällande rutiner och har tätare samtal med elever och vårdnadshavare vid bristande måluppfyllelse och/eller frånvaro.
 • Att i dialog med undervisande lärare bidra till och stötta i att skapa en flexibilitet kring anpassningar och stödinsatser.
 • Att det vid behov förs ett pedagogiskt samtal kring enskilda mentorselever eller klassen i arbetslaget, i elevhälsomöten och klasskonferenser.
 • Genomför utvecklingssamtal, enligt överenskomna rutiner en gång per termin. 
 •  Arbeta elevhälsofrämjande och förebyggande för större elevgrupper 
 • Att finnas tillgänglig för pedagogisk handledning för lärare i arbetslaget, utifrån sin kunskap om enskilda elever samt om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa och sociala situation i relation till utbildningsuppdraget.
 • Att genom samverkan med övriga stormentorer skapa likvärdighet mellan klasser och årskurser i mentorsuppdraget.
 • Ansvara för att organisera och driva elevernas formella inflytande.

 

Din profil 

Vi söker dig som är nyfiken, konsekvent och reflekterande. Du är lugn, tålmodig, flexibel, självgående, lyhörd, kommunikativ, kreativ och har ett positiv förhållningssätt. Det är viktigt att du kan arbeta med elever i både små och större grupper. Du är trygg i dig själv, har ett gott omdöme och en hög integritet. Du ska ha lätt för att samverka med barn/elever, vårdnadshavare och kollegor. Din styrka är att du har förmågan att anpassa ditt arbete utifrån resultat, utvärderingar och den enskilde elevens förutsättningar och behov. 

Som person har du lätt för att motivera, engagera, skapa tydlighet och struktur för elever i behov av särskilt stöd. Du är trygg och lugn i din vuxenroll och har goda ledaregenskaper. Du ska ha förmåga att med engagemang och nyfikenhet utveckla arbetssätt och metoder både enskilt och tillsammans med dina kollegor där ditt förhållningssätt och bemötande är viktiga instrument. Att arbeta för och utveckla förtroendefulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor är viktiga delar i dina arbetsuppgifter.

Anställningen

Tillsvidare anställning 100% from 2024-08-05 (semestertjänst). Vi tillämpar provanställning.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Gränsskolan är en skola i stark utvecklingsfas och vi har höga förväntningar på personal för att delta i utvecklingsarbetet.

Vi tillämpar löpande rekrytering. 

Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret.