/

Du är här:

Begravning

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Den som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en kyrklig begravningsceremoni. I sådana fall får anhöriga eller vänner anlita någon som begravningsförrättare för en borgerlig begravningsceremoni. Alla betalar en begravningsavgift, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Den avgiften ger rätt till en gravplats, till gravsättning, kremering, diverse transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Länsstyrelsen i Norrbotten handlägger ansökningar om att sprida ut aska, utser begravningsombud samt tar beslut i andra begravningsfrågor.

Läs mer vilka begravningsfrågor Länsstyrelsen ansvarar för. Länk till annan webbplats.

Hur hittar jag en borgerlig begravningsförrättare?

Det finns utbildade personer som kan fungera som borgerliga officianter. Du har dock total frihet att utse vem du vill. Det kan vara en släkting, barn till den avlidne eller en vän. Förutom att du kan anlita någon i din bekantskapskrets eller i släkten finns det flera olika sätt att hitta en utbildad borgerlig officiant.

  • Begravningsbyrån. Begravningsbyråer har ofta egna utbildade officianter som gärna fungerar som förrättare. 
  • Företag och privatpersoner. På många håll i landet kan man hitta både företag och privatpersoner som annonserar ut sina tjänster som officianter.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: