/

Du är här:

Begravning

Här hittar du information om borgerlig begravning och begravningsombud.

En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Den som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en kyrklig begravningsceremoni. I sådana fall får anhöriga eller vänner anlita någon som begravningsförrättare för en borgerlig begravningsceremoni. Alla betalar en begravningsavgift, oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Den avgiften ger rätt till en gravplats, till gravsättning, kremering, diverse transporter och en lokal för begravningsceremonin.

Länsstyrelsen i Norrbotten handlägger ansökningar om att sprida ut aska, utser begravningsombud samt tar beslut i andra begravningsfrågor.

Läs mer vilka begravningsfrågor Länsstyrelsen ansvarar för. Länk till annan webbplats.

Hur hittar jag en borgerlig begravningsförrättare?

Det finns utbildade personer som kan fungera som borgerliga officianter. Du har dock total frihet att utse vem du vill. Det kan vara en släkting, barn till den avlidne eller en vän. Förutom att du kan anlita någon i din bekantskapskrets eller i släkten finns det flera olika sätt att hitta en utbildad borgerlig officiant.

  • Begravningsbyrån. Begravningsbyråer har ofta egna utbildade officianter som gärna fungerar som förrättare. 
  • Företag och privatpersoner. På många håll i landet kan man hitta både företag och privatpersoner som annonserar ut sina tjänster som officianter.


Länsstyrelsen utser ett begravningsombud som ska granska hur begravningsverksamhetens huvudman, Svenska kyrkan, tar tillvara intressen för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudets ansvarsområde i Haparanda kommun omfattar Haparanda församling.

Vad gör ett begravningsombud?

Den som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan inte direkt påverka kyrkliga beslut om exempelvis begravningsavgiftens storlek. Ombudets uppgift är att öka inflytandet och insynen i begravningsverksamheten för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan. Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Begravningsombudet deltar i församlingens sammanträden, utbildningar, budget och bokslutsarbete etc. Ombudet har förslagsrätt i församlingen och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden om begravningsverksamheten vid deras sammanträden. Ombudet yttrar sig om fastställande av budget och begravningsavgift.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

De kyrkliga församlingarna ansvarar för att anordna och hålla allmänna begravningsplatser och för begravningsverksamheten. Församlingarna ansvarar även för de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Kontakta Haparanda församlings begravningsombud

Lars-Erik Wikberg

Telefon: 070-582 09 02

E-post: larserik.wikberg@jalalek.se

Senast uppdaterad: