Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Diarium och arkiv

Haparanda stad registrerar de handlingar som finns hos kommunen. Som medborgare har du rätt att ta del av handlingarna om de inte omfattas av sekretess.

Kommunen registrerar all post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Nästan alla brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga. Det innebär att alla får läsa dem.

Medborgare har rätt till insyn i all offentlig verksamhet

Enligt offentligthetsprincipen ska du som medborgare ha insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Den ska främja ett fritt meningsutbyte och bidra till allsidig information. Det är en rättighet som är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle eftersom den också ger dig möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Vad är en handling?

En handling innehåller information av något slag. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara fakturor, bokföring, e-post, film- eller ljudfiler till exempel.

Vilka handlingar är allmänna?

Enligt lagen är en handling allmän när den kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Tjänstemännens interna arbetsmaterial är till exempel inte allmänt.

Hur begär jag ut en handling?

Varje nämnd i kommunen har ett eget diarium som sköts av förvaltningen. För att få en handling ska du därför vända dig till förvaltningen som ansvarar för handlingen. Om du inte vet vilken förvaltning som handlingen finns på går det bra att kontakta kommunens växel.

Vad är en sekretessbelagd handling?

En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem. Det kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Kontakta oss

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Kommun och politik