Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Författningssamling

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om som måste vara samlade i en författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 2.5 MB.

Avgifter och taxor

Egenavgifter färdtjänst Pdf, 24.5 kB.

Hyror och avgifter av fritidsanläggningar Pdf, 103 kB.

Taxa kopior av allmänna handlingar med mera Pdf, 382.4 kB.

Bygglovstaxa Pdf, 171.6 kB.

Renhållningstaxa Pdf, 349.8 kB.

Taxa avfall Pdf, 169 kB.

Taxa vatten och avlopp Pdf, 645.9 kB.

Taxa slam Pdf, 125.9 kB.

Taxa miljöbalkens område Pdf, 693.8 kB.

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Pdf, 429.1 kB.

Taxa tillsyn receptfria läkemedel, tobak och folköl Pdf, 87 kB.

Avgifter serveringstillstånd Pdf, 293.1 kB.

Taxebestämmelser enligt LSO och LBE Pdf, 174.4 kB.

T Pdf, 40 kB.axa enligt LSO och LBE Pdf, 40 kB.

Delegationer

Delegationsordning barn-och ungdomsnämnden Pdf, 445.1 kB.

Delegationsordning kommunstryelsen Pdf, 556.5 kB.

Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 456.3 kB.

Delegationsordning socialnämnden Pdf, 227.5 kB.

Dokumenthanteringsplan

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan Pdf, 5.2 MB.

Hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 24.4 kB.

Miljöföreskrifter

Avfallsplan Pdf, 451.1 kB.

Renhållningsordning Pdf, 1.1 MB.

Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Haparanda kommun Pdf, 19.8 kB.

Vägbelysningspolicy Pdf, 267.3 kB.

Reglementen

Arkivreglemente Pdf, 85.2 kB.

Arvodesreglemente Pdf, 568.6 kB.

Reglemente attestering Pdf, 357.6 kB.

Reglemente barn- och ungdomsnämnden Pdf, 336.3 kB.

Reglemente folkhäls- och brottsförebyggande rådet Pdf, 65.5 kB.

Reglemente gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder Pdf, 58.6 kB.

Reglemente intern kontroll Pdf, 163.9 kB.

Reglemente kommunala pensionärsrådet Pdf, 103.5 kB.

Reglemente kommunstyrelsen Pdf, 735.4 kB.

Reglemente kommunala rådet för personer med funktionshinder Pdf, 275.9 kB.

Reglemente krisledningsnämnden Pdf, 811.8 kB.

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 811.8 kB.

Tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente Pdf, 57.8 kB.

Reglemente socialnämnden Pdf, 37.2 kB.

Reglemente samrådsgruppen för nationella minoriteter och minoritetsspråk Pdf, 1.6 MB.

Reglemente valnämnden Pdf, 160.8 kB.

Reglemente överförmyndaren Pdf, 1 MB.

Revisionsreglemente Pdf, 413.3 kB.

Reglemente för kommunalt partistöd Pdf, 141 kB.

Riktlinjer

riktlinjer intern kontroll Pdf, 279.6 kB.

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - allmänna bestämmelser för användande av Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 129.9 kB.

Informationssäkerhet

Dataskyddspolicy Pdf, 96.4 kB.

Riklinjer dataskydd Pdf, 1 MB.

Informationssäkerhetspolicy Pdf, 101.2 kB.

Informationssäkerhetsstrategi Pdf, 324.7 kB.

Riktlinjer kamerabevakning Pdf, 2 MB.

Kamerabevakningspolicy Pdf, 75.6 kB.

Riskpolicy Pdf, 351.2 kB.

Taggar:

Kommun och politik