Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Kommunrevision

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen ligger under kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har gett revisorerna ett uppdrag. De ska granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert på ett sätt som är lämpligt för sitt syfte. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation. Granskning ska ske i en omfattning som följer god revisionssed.

Kommunrevisionen i Haparanda består av fem förtroendevalda revisorer. Vilka ledamöter som ingår i revisionen finns här förtroendevalda i Haparanda (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Taggar:

Kommun och politik